Het merk ‘Landgoed Vilsteren’ goede kans voor ondernemers

VILSTEREN – Landgoed Vilsteren doet onderzoek naar de mogelijkheden die een eigen merk met producten van het landgoed biedt voor een toekomstbestendig landbouw op het landgoed. Voor het onderzoek stelt gebiedsontwikkelingsprogramma Ruimte voor de Vecht een financiële bijdrage beschikbaar van 24.000 euro. Samen met de ondernemers kan het landgoed nu aan de slag met de uitwerking van een verdienmodel voor het merk ‘Landgoed Vilsteren’.

Het landgoed in het Overijsselse Ommen heeft een omvang van 1.035 hectare. Hiervan is 406 hectare in gebruik voor de landbouw. Door het kleinschalige landschap en de omvang van het landgoed zijn de grenzen van bedrijfsuitbreiding zo goed als bereikt. Regionale voedselproductie en het lanceren van een eigen merk is mogelijk een oplossing voor een bestendige toekomst van de landbouw op het landgoed.

 

Begin 2013 viel de beslissing het merk ‘Landgoed Vilsteren’ in de markt te zetten voor producten afkomstig van het landgoed. Draagvlak voor het merk onder de ondernemers en burgerbewoners van het landgoed is een voorwaarde voor succes van het merk. Met ondernemers vinden bijeenkomsten plaats om de mogelijkheden, wensen en randvoorwaarden van het merk te onderzoeken. Ook wordt bekeken hoe het merk kan worden geplaatst onder de koepel ‘Vechtdal Producten’.

 

Aan de hand van een businesscase wordt eind 2013 duidelijk of en hoe het merk ‘Landgoed Vilsteren’ een bijdrage levert aan een gezonde toekomst voor de landbouw op het landgoed. De aanpak van de ontwikkeling van het merk kan mogelijk een voorbeeld zijn voor andere landgoederen waarvan de gronden verpacht worden aan agrarisch ondernemers.

 

bron: Boeren in het Vechtdal,

Artikel delen: