Nieuws van het burgerpanel

In april vond het eerste onderzoek plaats onder de leden van het burgerpanel. Dit ging over het gebruik van alcohol in Dalfsen. De gemeente is blij met de respons. Aan het begin van het jaar kreeg iedere inwoner van 12 jaar en ouder een brief met de vraag om zich aan te melden. Een kleine 1000 personen zitten nu in het burgerpanel en krijgen een paar keer per jaar een vragenlijst over onderwerpen waar de gemeente zich op dat moment mee bezig houdt.

De resultaten van de eerste actie van het burgerpanel:

Onderzoeksrapport Drank- en Horecawet, panel van 18 jaar en ouder.

Onderzoeksrapport Drank- en Horecawet, panel 12 tot en met 17 jaar.

 

Artikel delen: