Interview wethouder Goldsteen: Geen extra rijbaan Rechterensedijk

Interview wethouder Goldsteen: Geen extra rijbaan Rechterensedijk

De discussie over de Rechterensedijk lijkt wederom een nieuw hoofdstuk te krijgen in plaats van een slotfase. De raad heeft aan het college de opdracht gegeven om de extra rijbaan te onderzoeken. Na zorgvuldig onderzoek komt het college tot de conclusie om geen extra rijbaan ten zuiden van de Rechterensedijk aan te leggen.

Het voordeel van de extra rijbaan is dat de doorstroming beter wordt, echter zitten er teveel nadelen aan het project. Naast de hoge kostenpost van 1,3 miljoen wordt de bereikbaarheid van de aanliggende percelen lastiger waardoor de kans op een ongeval groter wordt. Daarnaast is de aanleg van een extra rijbaan ruimtelijk gezien lastig in te passen in het landschap. De gemeenteraad is nu aan zet en mag hierover een uitspraak doen op 2 of 9 december.

“Het uitgangspunt is altijd de veiligheid geweest en niet de doorstroming”, aldus de wethouder, doelend op de andere mogelijkheden. Mocht namelijk de gemeenteraad het besluit nemen om met het college mee te gaan, dan moet er gekeken worden naar de andere alternatieven. 1 alternatief valt waarschijnlijk direct af en dat is de nieuwe weg langs het spoor. “Het knelpunt zit op het gedeelte vanaf het station tot aan de eerste bocht, de weg erna is al aangepakt. Daarnaast mag er in het landschap van Rechteren niet zomaar een nieuwe weg aangelegd worden.” Deze optie is ook nog de meest dure van alle varianten.

Er blijven dan nog 2 opties over: Kap en maatregelen. Bij de kap wordt 1 rij van de monumentale laan vervangen door nieuwe bomen, alleen komen deze verder van de weg te liggen zodat er ruimte ontstaat voor verbreding van de weg. Bij het nemen van maatregelen worden overhangende bomen weg gehaald, meer/grotere passeerhavens aangelegd en wordt er gewerkt aan zichtbaarheid. “Naast de strepen op de weg, kun je denken aan het doortrekken van de ledverlichting zoals deze nu op het aangepaste traject geplaatst zijn” vult de wethouder aan.

Artikel delen: