Project Openbaar Vervoer morgen 27 nov. in Lemelerveld

LEMELERVELD – Onder het motto Lemelerveld Mobiel krijgen de inwoners van Lemelerveld op 27 november 2013 de gelegenheid hun mening te geven, wensen en ideeën over het Openbaar Vervoer in de naaste toekomst te ventileren. Omdat de samenleving op vele terreinen in hoog tempo verandert en daarmee ook het behoeftepatroon van de mensen, wil de provincie Overijssel met inwoners in gesprek over de vele aspecten van mobiliteit.

Bijvoorbeeld een auto die samen gedeeld kan worden of een buurtbus, enz. Deel jou ideeën over Lemelerveld Mobiel in 2015 op 27 november 2013 in het Kulturhus De Mozaïek. Aanvang: 19:30 uur, zaal open om 19:00 uur. Project OV

Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht bij het mobiel houden van de dorpsgemeenschap. Dat is de kern waar we het met jou over willen hebben in de komende maanden. Achterliggende gedachte is dat het openbaar vervoer in het landelijk gebied de komende jaren wordt versoberd zal moeten worden, vanwege een minder aantal reizigers en bezuinigingen die doorgevoerd gaan worden. De provincie wil inwoners meer betrekken bij het onderwerp mobiliteit en gaat daarom graag het gesprek aan om zo tot concrete, toepasbare resultaten komen. Denk bijvoorbeeld aan oprichting van een buurtbusvereniging, een deelautosysteem of heel andere initiatieven.

 

De provincie wil niet iets opleggen, maar helpt om samen mogelijke ideeën uit te kunnen werken. zal wel faciliteren. Het is de bedoeling dat juist jullie, als dorpsbewoners, die beter dan wie ook weten wat aan mobiliteit nodig is voor jouw eigen dorp, een systeem gaan opzetten dat in deze behoefte voorziet. Dit kan leiden tot een nieuwe passende service voor mensen in het dorp die minder mobielen als voorbeeld dienen voor.

Artikel delen: