Aanpassing Hessenweg voorlopig in de ijskast

Aanpassing Hessenweg voorlopig in de ijskast

De VVD heeft vanavond ingestemd met de motie van de PVV om de N340 versoberd uit te laten voeren. Met deze motie is de geplande opwaardering van de baan en moet er 120 miljoen bespaard worden, bijna de helft van het gereserveerde budget. Mogelijk zijn er voor niks gronden aangekocht.

Deze motie werd vorige maand ook al ingediend, maar door een stemfout werd er vandaag opnieuw gestemd. Waar de VVD de vorige keer tegen stemde, hebben ze vandaag gekozen om voor de motie te stemmen. Met deze motie wil de oppositie samen met de VVD in tijd van crisis geld steken in andere projecten.

Na 15 jaar van discussie was er 1,5 jaar geleden een definitief besluit genomen over de Hessenweg en werd de onduidelijkheid van omwonenden en weggebruikers weggenomen. Na vanavond liggen alle opties weer open en zal de besluitvorming over deze weg weer opnieuw beginnen. Een nieuw hoofdstuk van naar alle waarschijnlijkheid jaren met wederom onzekere vooruitzichten. Hoe deze motie juridisch uitgevoerd kan worden moet nog worden onderzocht.

Ook de Dalfser politiek had dit niet verwacht. Wethouder Goldsteen noemt in een reactie naar Dalfsennet dat het een politiek bestuurlijk dieptepunt is. “De wijze waarop genomen besluiten terug worden gedraaid verdienen geen schoonheidsprijs en wekt geen vertrouwen in de politiek”, aldus Goldsteen. Er zijn al gronden aangekocht, daarnaast worden er al nieuwe woningen voor zogenaamde wijkers gebouwd. Het kan zijn dat deze investeringen voor niks zijn geweest.

Er is nu alleen besloten dat het budget is terug gebracht met 120 miljoen. Welke gevolgen dit heeft is nog onbekend. Alle  mogelijkheden liggen weer op de tekentafel bij de politiek. De gemeente Dalfsen heeft altijd aangegeven de knelpunten kruispunt Driessen, spoorwegovergang en geen rechtstreekse aansluiting op de A28 als grootste obstakel te zien voor de doorstroming op de Hessenweg. “Welke kant het ook op gaat, de gemeente zal de belangen van omwonenden en betrokkenen blijven behartigen bij de Provincie”, vult Goldsteen aan.

Na vanavond is 1 ding duidelijk: Omwonenden en weggebruikers zitten wederom de komende jaren in onzekerheid.

Foto 1
Artikel delen: