PvdA Dalfsen stelt zelf zorgmeldpunt in

 – Te veel angst en onwetendheid over zorg – 

DALFSEN – ‘Er bestaat te veel angst en onzekerheid bij mensen die zorg nodig hebben. Op allerlei plaatsen wordt gepraat over de veranderingen in het zorgsysteem maar de mensen die het aangaat weten niet wat hen te wachten staat. Wij zullen hen op zijn minst meer moeten betrekken in dat proces’. Deze conclusie trok Johan Wiltvank na de tweede debatavond die de PvdA in Dalfsen hield over de zogenaamde transitie.

De partij is bezig met een reeks bijeenkomsten om meer informatie te verwerven maar ook om expertise in te winnen bij actoren uit het veld.  In het programma van de partij staat dat zorg dichtbij de mensen moet worden georganiseerd, het liefst op wijkniveau. Hiervoor moeten wijkteams worden ingericht waar volgens Wiltvank behalve professionals ook betrokkenen in thuishoren. ‘Zij zijn ervaringsdeskundigen en ze hebben vaak al slimme oplossingen bedacht’.

Uit de bijeenkomsten blijkt dat het publiek vindt dat de gemeente, die straks verantwoordelijk wordt voor een breed zorgpakket, beter moet communiceren over wat er op stapel wordt gezet. Ook bestaat de neiging om te veel naar ‘Den Haag’ te wijzen terwijl de gemeente ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Volgens de PvdA blijkt dat er een duidelijk behoefte bestaat aan één  zorgadres waar alle vragen bij elkaar komen. De gemeente moet daar de regie over nemen. Ook is er een stevige cliëntenraad nodig zoals er nu een WMO raad bestaat. ‘De gemeente moet de mensen meenemen in het proces zodat er inzicht ontstaat en het vertrouwen groeit. Voor de bestaande gevallen moet in ieder geval een ‘zachte landing’ worden georganiseerd waardoor mensen die nu van zorg verzekerd zijn straks niet in onvoorziene veranderingen terecht komen’.

De PvdA zal in voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad nog andere groepen bezoeken. Te denken valt aan jeugd, mantelzorgers  en vooral ook oudere ouderen. ‘We moeten naar hen toe om te weten wat er leeft’.

De PvdA heeft sinds deze week een eigen zorgmeldpunt,  te bereiken per e mail en per post. Het adres staat vermeld op de website van de PvdA Dalfsen (dalfsen@pvda.nl). ‘Het is niet zo dat wij de pretentie hebben dat we alles kunnen oplossen. We kunnen mensen wel begeleiden, naar hen luisteren en deuren openen’, aldus Wiltvank.

Volgens de PvdA mag de gemeente geen zaken doen met zorginstellingen waar directeuren meer verdienen dan de burgemeester van Dalfsen.

Artikel delen: