Bezuiden de Vecht weidevogelgroep van het jaar

Bezuiden de Vecht weidevogelgroep van het jaar

HEINO – Tijdens de weidevogelavond van Landschap Overijssel, die donderdag 6 maart in Heino plaatsvond, heeft ‘Weidevogelwerkgroep Bezuiden de Vecht’ de weidevogelprijs van het jaar 2014 in de wacht gesleept. De werkgroep, die onlangs haar tienjarig bestaan vierde, ontving deze prijs onder andere voor haar grote inzet in het Lierderbroek. Naast de vrijwilligers van Bezuiden de Vecht zijn in Overijssel nog eens zo’n 500 weidevogelvrij-willigers actief die zich inzetten voor het beschermen van onder andere de grutto, tureluur en wulp. Landschap Overijssel ondersteunt de weidevogelvrijwilligers met advies, materiaal en cursussen. Geïnteresseerden voor de weidevogelbescherming kunnen terecht op www.landschapoverijssel.nl/weidevogelbescherming

Vrijwilligersgroep van het jaar

Weidevogelwerkgroep Bezuiden de Vecht zet zich al tien jaar in voor de weidevogels in Overijssel. “Wij vinden het een eer dat ons werk zo gewaardeerd wordt, maar willen benadrukken dat we dit resultaat samen met de andere gebiedspartijen hebben bereikt. We willen deze partijen dan ook bedanken voor de goede samenwerking” aldus een trotse voorzitter Johan Hulsman. Johan is al jarenlang voorzitter van de werkgroep, die zo’n 40 leden telt. Het afgelopen jaar lukte het de groep om 534 nesten te beschermen. Dankzij de inzet van Bezuiden de Vecht, boeren en andere betrokken partijen is het aantal broedende grutto’s in het Lierderbroek sinds 2007 verdubbelt. Dit terwijl de soort in veel andere gebieden in Nederland in aantal afneemt. Afgelopen jaar ging Leonard Rouhof, van Natuur- en Vogelwerkgroep de Grutto, er met de prijs vandoor. Het werk van de weidevogelvrijwilligers is van grote waarde voor het voortbestaan van de weidevogels.

Bescherming is hard nodig

Het voorjaar begint zijn intrede te hebben en je merkt het direct, het kenmerkende gejodel van de Wulp schalt over de weilanden. Zo herkenbaar voor iedereen, maar zo niet vanzelfsprekend. Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. Dit komt voornamelijk door verslechtering van het leefgebied van de weidevogels. Er is steeds minder voedsel en het waterpeil is op veel plekken te laag. Daarnaast vallen elk jaar honderden weidevogels ten prooi aan machines van agrariërs. Het markeren van nesten zodat ze zichtbaar zijn vanaf de tractor is dan ook één van de hoofdtaken van de weidevogelvrijwilligers.

Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur&landschap in de hele provincie Overijssel met oog voor mens, plant en dier. In de 54 eigen natuurterreinen, maar ook bij particuliere eigenaren en agrariërs in het landelijk gebied. Het werk van Landschap Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, het ministerie van EZ, sponsoren en donateurs en de inzet van talloze vrijwilligers.

 

Artikel delen: