Laatste nieuws over Zwemcentrum (update 20:30) - Foto: Robert Bril
Foto: Robert Bril

Laatste nieuws over Zwemcentrum (update 20:30)

Er is nog grote onduidelijkheid hoe het nu verder gaat met het Zwemcentrum Dalfsen. Het Zwemcentrum zit klem tussen een huurachterstand, het personeel welke thuis blijft, een waarschijnlijke onzorgvuldige overname en de ouders welke al lesgeld betaald hebben.

Dalfsennet sprak 1 van de ouders over het voorval. Deze had precies 1 jaar geleden het lesgeld in 1 keer betaald voor het kind. Een bedrag van €550 voor de diploma’s A-B-C. Gemiddeld duurt dit 2 jaar. 1 jaar nog tegoed dus, maar de vraag reist of dat tegoed nog zal komen. Sinds gisteren zijn de lessen afgezegd. Dit zal vele gedupeerde ouders bekend voorkomen aangezien er 700 kinderen waren ingeschreven.

Hanny Hilgenkamp van Kontrast kan weinig over de situatie zeggen. Het zwembad is verhuurd aan Michel Vaatstra onder de noemer Zwemcentrum Dalfsen en wij hebben geen zicht in dat bedrijf. “We hopen van harte dat er deze week nog duidelijkheid komt voor alle betrokkenen”, aldus Hilgenkamp.

Toch zijn er vanochtend nog zwemlessen door gegaan. Diploma A en het peuter & kleuter zwemmen heeft doorgang gevonden. Dit is op persoonlijk initiatief van de zwemleraren. Het is daarom raadzaam om contact te houden met het Zwemcentrum.

De ouders verenigen zich in een Facebook pagina. Hierin wordt opgeroepen om alle ouders aangifte te laten doen tegen Michel Vaatstra. Volgens berichtgeving op deze pagina heeft het zin als veel ouders aangifte doen.

Vandaag was Michel Vaatstra wederom niet bereikbaar voor commentaar. Deze zit in een juridische strijd verwikkeld met de nieuwe eigenaar Rechelle Zimmerman welke overigens zowel gisteren als vandaag wel bereid was een reactie te geven.

Update 11:30

RTVOost komt vanmiddag opnames maken bij het zwembad en zal dit item ook verder toelichten.

Update 11:50

Camping Starnbosch bied zijn zwembad voor de komende weken aan voor de zwemlessen. De camping heeft een overdekt zwembad en tot eind april mag hier kosteloos gebruik van worden gemaakt. Eigenaar Robin: “Het is ontzettend balen dat dit de ouders overkomt. Je moet wat over hebben voor de lokale inwoners als betrokken ondernemer.” Het is aan de ouders om samen met de zwemleraren de krachten te bundelen. Het verzoek is dat nu niet alle ouders de camping gaan bellen, maar gezamenlijk met een voorstel komen over tijden en dergelijke.

Update 12:05

Wethouder von Martels laat in een reactie aan Dalfsennet weten dat er meerdere bezorgde ouders contact hebben opgenomen met de gemeente of zij iets kunnen betekenen voor het zwembad. “We hebben grote zorgen over het voortbestaan van het zwembad en zijn erg betrokken bij de ontwikkelingen”, aldus von Martels “We zijn bereid om te zoeken naar een oplossing, maar moeten eerst afwachten hoe de zaken zich ontwikkelen.” Als er meer nieuws hierover bekend wordt zullen wij dat natuurlijk direct plaatsen.

Update 12:15

(ingezonden bericht) 1 van de ouders heeft onderzoek gedaan naar het concept van Michel Vaatstra. Hij is in Kollum begonnen met het concept, maar wou een andere draai hieraan geven. Hier was zijn compagnon het niet mee eens en ze zijn toen uit elkaar gegaan. Vervolgens heeft hij eerst in Zuidhorn, later in Alkmaar en uiteindelijk in Dalfsen het concept neer gezet. Alle 3 locaties zijn op 1 dezelfde wijze overgenomen waarbij het zwembad in acute crisistoestand terecht kwam. In Zuidhorn en Alkmaar hebben ze de schouders er onder gezet en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Volgens de inzender hoeft het dus nog niet te laat te zijn.

Update 12:30

Op dit moment is er nog niemand aanwezig van het Zwemcentrum. Kontrast gaat er van uit dat de zwemlessen vanmiddag niet door gaan.

Update 15:30

Bericht van Zwemcentrum Dalfsen:

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u ongetwijfeld al heeft vernomen via Dalfsennet, RTV Oost of anderszins, gaan de zwemlessen bij ZwemCentrum Dalfsen op korte termijn niet door. Er wordt op dit moment met alle betrokken partijen gesproken en gezocht naar een oplossing.

We doen ons uiterste best om de belangen van u en de kinderen te waarborgen.Wij verwachten op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven. Wij vragen u om uw begrip en geduld.

Met vriendelijke groet,

Rechelle Zimmerman & Team ZwemCentrum Dalfsen

Update 16:05

Dalfsennet heeft Michel Vaatstra gesproken. De uitwerking komt vanmiddag op Dalfsennet te staan.

Update 16:45

Michel Vaatstra heeft de tijd genomen om met Dalfsennet te praten en zijn kant van het verhaal toe te lichten. Een jaar geleden is Michel begonnen met het Zwemcentrum Dalfsen. In dat jaar heeft hij het Zwemcentrum opgebouwd tot een succesformule met op het hoogtepunt 900 inschrijvingen van leerlingen. Via Cor van der Veer, eigenaar van het naastgelegen buitenpark Gerner en buitenplaats de Mechelerhof, kreeg hij een kans om in Mechelen een uitgebreidere formule op te starten. Dit was een grote wens van Michel. Vervolgens heeft hij het Zwemcentrum Dalfsen op diverse kanalen te koop aangeboden. Rechelle Zimmerman heeft hierop contact gezocht en er is een deal gesloten.

De waardebepaling is gedaan en er is afgesproken dat 50% van de taxatiewaarde betaald zou worden en vervolgens 60 termijnen verspreid over 5 jaar. Michel heeft de loon en huurkosten betaald tot aan december 2013. Rechelle zimmerman zou vervolgens alle kosten betalen vanaf 1 januari 2014. Tot op heden heeft Michel nog geen betaling ontvangen. Daarnaast is het lesgeld welke betaald is aan Michel van de koopsom afgetrokken.

Michel zoekt achter de schermen ook naar oplossingen en heeft veel baat bij een goede oplossing. Hij zit niet in het buitenland zoals beweerd wordt, maar is druk bezig om de zaken op orde te krijgen. Dit heeft te maken dat hij zelf nog een borgstelling open heeft staan welke destijds is afgegeven voor de huurpenningen van het zwembad. In het slechtste geval komt zijn nieuwe aanwinst in Mechelen ook onder financiële druk te staan.

“Ik hoop dat de kinderen zo snel mogelijk weer kunnen zwemmen”, aldus Michel “op papier is Rechelle eigenaar en om die reden kan ik op dit moment niet participeren in het zwembad aangezien we in een juridische strijd verwikkeld zitten.”

Update 20:20

Initiatiefnemer Tim Meedendorp heeft zich gisteren en vandaag ingespannen met als doel om de activiteiten van de zwemlessen voort te zetten. Hij is één van de ouders welke niet stil heeft gezeten en veelvuldig overleg heeft gehad met Rechelle Zimmerman.

Het is een lange dag geweest waarin ik met alle betrokken partijen heb gesproken. Ik zie overigens Michel Vaatstra niet als betrokken partij, omdat hij juridisch niets meer te vertellen heeft over ZwemCentrum Dalfsen en/of de toekomst ervan. Natuurlijk zit ik net als velen hier wel met vragen rondom zijn integriteit.

Ik ben blij met de openheid en betrokkenheid van de nieuwe eigenares Rechelle Zimmerman. Helaas berusten de berichten over de financiële situatie van het zwemcentrum wel op waarheid en ligt het niet binnen haar mogelijkheden om dit financiële gat te dichten. Dat betekend niet dat er geen oplossing denkbaar is voor de voortzetting van de zwemlessen van onze kinderen.

Vanavond heb ik afgesproken met Hans Mulckhuyse en Jan-Paul Bakker die, net als ik en volgens mij alle anderen hier, graag willen dat onze kinderen zo snel mogelijk weer verder kunnen met de zwemles. Deze avond dient als voorbereiding voor de gesprekken die morgen zullen plaatsvinden. Ondanks dat we niet willen weglopen voor de realiteit van vandaag zullen ons met name richten op de toekomst. Wat kunnen we samen doen om op korte termijn de zwemlessen door te laten gaan en wat moet er gebeuren om op lange termijn zwemdiploma’s te kunnen blijven halen in Dalfsen.

We zullen tijdens deze avond proberen alle feiten en daarbij behorende contacten op een rij zetten. Er wordt nog teveel gespeculeerd. Niet alle berichtgeving is waarheidsgetrouw. Het is daarom extra belangrijk dat er duidelijkheid komt. Mijn insteek is om duidelijk te geven waar mogelijk. Let wel, feiten over de huidige stand van zaken is niet hetzelfde als zekerheid over de voortzetting van de zwemlessen.

Er is door een aantal mensen ook genoemd dat het goed zou zijn dat er een oudercomité wordt samengesteld en dat vanuit dit comité een vertegenwoordiger wordt benoemd die de besluiten verwoordt en de aanwezen contactpersoon is. Deze gedachte leeft ook bij mij. De uitkomst van de gesprekken morgen zullen moeten uitwijzen of een dergelijk comité nuttig zou kunnen zijn.

Laten we ons niet verlagen tot het niveau dat we mensen gaan lastig vallen. Ook negatieve uitlatingen die niet gebaseerd op gecontroleerde feiten zijn onverstandig. Dit zou kunnen worden aangemerkt als laster of smaad, waardoor je zomaar zelf strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden.

Als er redelijkerwijs kan worden aangenomen dat aangifte doen iets zou kunnen oplossen of dat hierdoor in de toekomst anderen voor deze ellende kunnen worden bespaard, dan zal ik hiertoe zeker oproepen. Op dit moment is het wat mij betreft te voorbarig.

Voor alsnog, bedankt voor jullie geduld. Jullie worden hier op de hoogte gehouden en officiële berichten zullen ook door Rechelle op de website van ZwemCentrum Dalfsen worden gezet.

Update 20:30

Vandaag zijn er bij de politie 11 meldingen/aangiftes binnen gekomen van ouders welke lesgelden hebben betaald voor zwemlessen terwijl er geen zwemles meer gegeven wordt. De ouders geven aan gedupeerde te zijn van het Zwemcentrum Dalfsen.

 

Foto's 2
Laatste nieuws over Zwemcentrum (update 20:30) - Foto: Robert Bril
Foto: Robert Bril
Artikel delen: