Leeskring voor 55+ers

DALFSEN – Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen wil bij voldoende deelname een nieuwe Leesgroep opzetten. De Leesgroep zal 1x per acht weken bij elkaar komen, veelal in huiselijke kring. Mw. I. Elshout, zelf enthousiast lid van een Leesgroep, zal enkele keren helpen bij het adviseren van boeken, het lenen van boeken en het bespreken over de gang van zaken.
Er staan reeds enkele deelnemers op onze wachtlijst. Wanneer de groep 6-8 personen groot is kunnen wij van start gaan.
Vindt u het leuk om hieraan deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden bij Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen, Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen, tel. 088 8508800.

Artikel delen: