Fracties van D66 Vechtdal gaan in debat met LTO en Natuur & Milieu

Fracties van D66 Vechtdal gaan in debat met LTO en Natuur & Milieu

DALFSEN – Het Vechtdal is voor recreatie en toerisme een zeer aantrekkelijk en uniek gebied, voor wandelaars en fietsers en ook voor de kleine watersport. Natuur en milieu vormen belangrijke waarden. Daarnaast is het Vechtdal ook een belangrijk agrarisch gebied met bijzondere hoogwaardige vormen van landbouw. Ontwikkelingen in de agrarische sector gaan vaak gepaard met schaalvergroting en daar kunnen agrarische, natuurbehoud en recreatieve belangen uit elkaar gaan lopen.

D66 Vechtdal hecht er groot belang aan dat de gemeenteraden in de 3 gemeenten (Dalfsen, Hardenberg en Ommen) op dit Vechtdalbrede gebied samenhangend beleid voeren. Om die reden organiseert D66 Vechtdal op 12 november a.s. een politiek debat tussen LTO Overijssel, Natuur & Milieu en de drie fractievoorzitters.

Voor LTO zal Mw. Gerrie Kleene (foto) het woord voeren. Zij is voorzitter van LTO Hardenberg en voert samen met haar man en zoon een melkveebedrijf.

Verder spreekt Harry Alberts over de belangen voor natuur & milieu. Daarna volgt een debat met de drie fractievoorzitters van D66 in de gemeenteraden van Dalfsen, Hardenberg en Ommen.

De bijeenkomst is op 12 november a.s. in restaurant Tante Pos in Ommen, de aanvangstijd is 20.30 uur en is vrij toegankelijk voor belangstellenden die dit debat willen bijwonen of een actieve bijdrage aan de discussie willen leveren.

Foto 1
Artikel delen: