Hoogwateroefening op de Vecht dinsdag van start

Hoogwateroefening op de Vecht dinsdag van start

DALFSEN – Dinsdag 4 november start de hoogwateroefening op de Overijsselse Vecht. Deze oefening vindt plaats tussen Vilsteren (gemeente Dalfsen) en Zwolle. In het oefenscenario van de hoogwateroefening dreigen de dijken ernstig te verzwakken door een hoogwatersituatie. Belangstellenden zijn op vrijdagavond 7 november welkom in het gemeentehuis van Dalfsen om te zien en horen hoe de oefening verlopen is.

Start van de oefening met sluisinspectie en dijkreparatie
Op dinsdag 4 november start de veldoefening met inspectie en reparatie van de sluis bij stuw Vechterweerd te Dalfsen. Een defecte sluisdeur moet worden gerepareerd en daarvoor worden er schotbalken geplaatst. Ook wordt er dichtbij de stuw geoefend met een nieuwe techniek voor het dichten van een bres in een dijk. Met behulp van pontons en een wegenmat wordt een gat in de dijk gerepareerd. Het 105 Geniebataljon ondersteunt de medewerkers van Waterschap Groot Salland bij deze noodreparaties.

Verloop van de oefening
Woensdag 5 november voert Waterschap Groot Salland een dijkbeschermingsmaatregel uit langs de Vecht in samenwerking met Defensie. Er worden bekrammingen aangebracht. Op donderdag 6 november oefenen de samenwerkende partijen een ongeval op het water. Er liggen 80 drenkelingen in de Vecht tussen Zwolle en Ommen die gered worden en naar een EHBO-post naast het gemeentehuis van Dalfsen worden gebracht. Op vrijdag 7 november en zaterdag 8 november komt de Dijkwacht in actie. In samenwerking met de vrijwilligers van de Nationale Reserve lopen zij ook ‘s nachts dijkpatrouille. Er bestaat een reële kans dat omwonenden hulpverleners, medewerkers van het waterschap of militairen in actie zullen zien tijdens deze week.

Noodzaak
Klimaatexperts verwachten dat de Vecht in 2050 zo’n 25 procent meer water moet afvoeren dan nu het geval is. Maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het Vechtdal droge voeten houdt door sterke dijken en meer ruimte voor de Vecht. Maar desondanks kan het mis gaan. Genoeg redenen om een hoogwatersituatie te beoefenen. Elk najaar oefenen civiele autoriteiten daarom samen met Defensie de bestrijding van rampen en crises. Om zo goed en effectief mogelijk op te treden tijdens een ramp of crisis, is het belangrijk dat alle partijen die bij een ramp of crisis worden ingezet regelmatig oefenen. Dit levert een bijdrage aan de vergroting van de nationale veiligheid en crisisbeheersing in Nederland.

Publieksavond op 7 november
De gemeente Dalfsen, Veiligheidsregio IJsselland en Waterschap Groot Salland nodigen u van harte uit voor een infoavond op vrijdag 7 november in het gemeentehuis van Dalfsen (vanaf 19.30 uur). De samenwerkende partijen laten zien hoe de oefening is verlopen en wat de rol van elke organisatie is tijdens een hoogwatersituatie. Ook is er volop informatie te krijgen over hoe u zichzelf kunt voorbereiden op hoogwater en maatregelen om wateroverlast te voorkomen.
Burgemeester Han Noten ontvangt een aantal prominente gasten aan zijn tafel. Erben Wennemars schuift aan als tafelheer. Aanmelden voor deze avond kan via een e-mail naar r.hoekman@zwolle.nl.

Afb. Net als bij de hoogwateroefening Conecto in 2013 wordt ook bij de hoogwateroefening in de Overijsselse Vecht samengewerkt met Defensie.

Foto 1
Artikel delen: