Cursus burgerkracht in Overijssel

Tussen beleid en realiteit, voor de denkers èn de doeners – Op maandag 10 november om 20.00 uur vindt de tweede van drie bijeenkomsten van de cursus burgerkracht plaats in het Brookshoes Bornerbroek (Pastoor Ossestraat 21). Thema van deze bijeenkomst is ‘Wat is burgerkracht?’. Spreker Joop Hofman is als directeur van participatiehuis de Rode Wouw een deskundige als het gaat om burgerkracht, met ervaring binnen en buiten Overijssel. Hij werkt ontregelend, pragmatisch en verfrissend.

Zijn verhaal is inspirerend, zowel voor ambtenaren en bestuurders als voor lokale initiatiefnemers. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. De organisatie is in handen van Stimuland en de OVKK. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@stimuland.nl.

Voor wie?
Lokale initiatiefnemers
Provinciaal en gemeentelijk ambtenaren
Raadsleden en wethouders, statenleden en gedeputeerden
Overige belangstellenden

Wat komt er op 10 november aan bod?
Joop Hofman gaat onder andere in op redenen waarom mensen initiatieven nemen (of juist nalaten dat te doen), verwachtingen tussen overheden en inwoners die al dan niet terecht zijn en de vraag welke grenzen er zijn aan burgerkracht. Het verhaal van Joop is niet vooraf dichtgetimmerd; hij past zijn verhaal aan op vragen en opmerkingen uit de zaal.

Slotbijeenkomst
Op 18 november vindt de derde en daarmee afsluitende bijeenkomst van de cursus burgerkracht plaats in de nieuwe MFA De Belte in Nieuw Heeten. Thema: ik ben toch zeker Sinterklaas niet! Spreker Sinterklaas. Wellicht krijg je wat je nodig hebt…! Meer informatie over deze slotbijeenkomst is te vinden via www.stimuland.nl. Het deelnemen aan alle bijeenkomsten is niet verplicht; sluit vooral daar aan, waar je belangstelling naar uit gaat.

Artikel delen: