Archeologie saai? In Dalfsen springlevend! - Foto: Robert Bril
Foto: Robert Bril

Archeologie saai? In Dalfsen springlevend!

DALFSEN – De publieksopgravingen, vandaag begonnen in Gerner zijn een groot succes door het grote aantal opgaven. Helaas waren er 23 personen die buiten de boot zijn gevallen. Er konden maximaal 3 groepen van 12 personen aan deelnemen, doch de opgaaf was 59 personen.

Ook bij de opgravingen voor de kinderen was er meer belangstelling dan aanvankelijk gepland, maar men heeft besloten alle 29 kinderen mee te laten graven op woensdagmiddag 8 juli. Vanmorgen 9 uur is de eerste ploeg van 12 personen aan de slag gegaan. Projectleider Niels Bouma gaf in een toelichting aan dat het ontdekken van sporen is, nieuwe sporen bij een nog niet onderzocht middeleeuws erf. In de omgeving zijn bij het vorige onderzoek vondsten gedaan uit de 10e eeuw. Dit gebied waar we nu gaan graven is altijd een boerenerf gebleven, de grond is nooit diep omgewoeld en de deklaag is hier ook slechts ongeveer een halve meter dik. Iets verder zijn resten vuursteen gevonden van 7 a 8000 jaar oud, maar wat we nu vinden blijft een verrassing. Zeker is dat in die periode niets gevonden zal worden van steen omdat baksteen pas sinds de 13 of 14e eeuw voorkwam. Dus alles werd gebouwd van hout, dat is inmiddels verteerd , maar we zullen de sporen daarvan terugvinden in de grond. Wel hebben we de afgelopen dagen nog een oude waterput gevonden die bestond uit op elkaar gestapelde wagenwielen, heel bijzonder. Archeologen van AWN hebben vorige week een deel van het onderzoeksveld waar we nu bezig gaan al uitgegraven, maar er is volop ruimte om het onderzoek voort te zetten. Archeologie is on-omkeerbaar, dus alle sporen die we vinden moeten goed gedocumenteerd worden, zodat later exact is te zien waar en welke sporen er waren. Niels gaf verder aan dat in het voorgaande onderzoek in de 4e week het echt duidelijk werd dat hier veel gevonden zou worden, al op die maandag werden er 9, dinsdag zelfs 16 en daarna nog een 24 trechterbekers gevonden. Het grootste grafveld ooit in Nederland gevonden ligt in Mander, maar hier vonden we er in een week meer dan Mander totaal. Hij gaf ook aan hoe moeilijk het was geweest om de vondsten voor de verslaggever van Dalfsennet geheim te houden, het mocht namelijk niet naar buiten om ongewenst bezoek tijdens de avonden of weekeinden te voorkomen. Als de verslaggever (ondergetekende) in zicht was werden snel de vondsten met zand afgedekt en gingen ze er naast aan het graven. Telkens op de uitkijk of ik toch nog ergens op het veld was en wachtend dat ik weer met de auto vertrokken was. Maar dat heb ik als heel erg positief en noodzakelijk ervaren, hoewel er bij mij in het veld wel eens twijfels waren. Maar vandaag is en blijft alles zichtbaar voor iedereen.

Vanmorgen waren er bij de publieksopgravingen enthousiaste vrijwilligers uit Dalfsen, Nieuwleusen, Ommen, Witharen, Lemelerveld, Mariënheem en Zwolle, dus uit een heel verspreid gebied. Eerst werd het systeem van afschrapen door Niels uitgelegd en ieder kon een stuk van het terrein afschrapen om de sporen zichtbaar te maken. Daarna is begonnen met de sporen in het veld te nummeren en werden op diverse plaatsen de grondsporen uitgegraven tot de schone ondergrond. Sporen van een sloot werden zichtbaar en uitgegraven, alsmede sporen van sloot of ontginningsgreppels, paalsporen en fundamenten. Verder ging een groep aan het werk om voorzichtig met een klein troffeltje een oude afvalput uit te graven en vooral metaal en potresten apart te verzamelen in een zakje. Hieruit kwam ook een fundering te voorschijn, bestaande uit 4 stenen die in de hoeken schuin aan elkaar waren gelegd, vermoedelijk ergens uit de middeleeuwen, maar dat is niet exact aan te geven. In elk geval werd het gebruikt op een paal op te zetten om verzakken en wegrotten te voorkomen. Uitgegraven putjes en verkleuringen werden exact ingemeten en op een daarvoor speciaal ingericht papier ingetekend in de schal 1:20. Om 12 uur was het voor de eerste groep gedaan, ieder met een hele ervaring rijker en het gevoel voor archeologie blijft bij de meesten zeker hangen. Op het terrein van eerder is afgegraven grond vond een van de deelnemers met zijn metaaldetector nog een oude Duit, een Overijsselse munt uit 1746, en een cent uit 1901, verder wat kleine metaaldelen al koperen ring en een gesp die geen waarde voorstellen. Het was weer een leerzame morgen. Vanmiddag en morgenvroeg komen er weer ploegen aan bod en morgenmiddag de kinderen.
WvdV

Video 1
Video: Opgravingen in Dalfsen
Foto's 9
Archeologie saai? In Dalfsen springlevend! - Foto: Wim
Foto: Wim
Archeologie saai? In Dalfsen springlevend! - Foto: Wim
Foto: Wim
Archeologie saai? In Dalfsen springlevend! - Foto: Wim
Foto: Wim
Archeologie saai? In Dalfsen springlevend! - Foto: Wim
Foto: Wim
Archeologie saai? In Dalfsen springlevend! - Foto: Wim
Foto: Wim
Archeologie saai? In Dalfsen springlevend! - Foto: Wim
Foto: Wim
Archeologie saai? In Dalfsen springlevend! - Foto: Wim
Foto: Wim
Archeologie saai? In Dalfsen springlevend! - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: