DALFSEN… ’t ligt zo vriendelijk. 1953

DALFSEN – Dalfsen “’t ligt zo vriendelijk” zo die vreemdeling zegt.( 3e deel Folklore) Een overzicht uit een boekje van de VVV Dalfsen uit het midden van de vorige eeuw. Indien delen met ( ..) staan omschreven is dat door de redactie toegevoegd.  Hoewel de levende folklore in de gemeente Dalfsen aan het verdwijnen is, evenals bijna overal elders, zijn er toch nog wel restanten overgebleven. Hier zijn dus geen massale demonstraties van oude gebruiken die men ter wille van de vreemdelingen-exploitatie nieuw leven tracht in te blazen. Volgen we de loop van het jaar, dan is VASTENAVOND het eerst aan de beurt. De foekepot is nog wel in tel, maar in hoofdzaak bij de schoolkinderen. De jongelui doen er minder aan. Een drietal verkleed, waarvan er één is zwartgemaakt, trekt rond met de foekepot, een conservenblikje met een varkensblaas overspannen, waardoor in het midden een stokje steekt dat op en neer kan worden bewogen. Er ontstaat dan een donker zoemend geluid en daarbij wordt het liedje gezongen: ” Ik heb zo lang met de foekepot gelopen, nog geen geld om brood te kopen, enz. “. Het is een bedelliedje en daar is het ook om te doen. Van alles wordt dan verzameld; eieren, brood, appels, en vooral geld.
Hierna komt PALMPASEN met zijn palmpasenstokken. Meestal is het niet meer dan een “zwaantje” op een stok, versierd met palmgroen en kleurige linten. Op enkele plaatsen in de gemeente wordt nog een palmpasen-optocht gehouden, special voor de schoolkinderen. Het is een fleurig gezicht deze kinderen met hun bonte last.
Met PASEN branden nog hier en daar de paasvuren, maar na de oorlog is dit sterk afgenomen.
Op HEMELVAARTSDAG gaat men dauwtrappen. Daarvoor moet men al heel vroeg uit de veren om een flinke tocht maken.
Van de oude zomerse oogstfeesten is niets meer over. Toch zou men de SCHOOL- EN VOLKSFEESTEN, die er in de zomermaanden worden gehouden, gerust als een moderne navolging mogen bestempelen. Nog even de bloemetjes buiten gezet, voordat de winter met zijn lange avonden en buurvisite’s aanbreekt.
Op SINTERKLAASAVOND verzamelen de boerenjongens zich bij de bakker in de buurtschap, waar dan geschoten en gesjoeld wordt om speculaas en taaipoppen. Later komen de meisjes deze sinterklaasvreugd nog verhogen. Tussen KERSTMIS en DIEKONINGEN gaan de boerendienstmeisjes “hen spinnen”, dat is met vakantie naar het ouderlijk huis. Verder zijn er nog de burenplichten, waarbij de buren elkaar helpen bij geboorte, met de kraamvisite er na, met bruiloft en begrafenis en wanneer er werkzaamheden zijn, die met man en macht moeten gebeuren, o.a. het dorsen.
(wordt vervolgd WvdV)

Artikel delen: