Op tijd aanmelden voor spreekrecht Rechterensedijk

Op tijd aanmelden voor spreekrecht Rechterensedijk

DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen organiseert op maandag 7 september 2015 om 19.30 uur een openbare interactieve bijeenkomst in het gemeentehuis. Tijdens deze speciale raadscommissie kunnen inwoners en belanghebbenden hun mening geven over de zes inrichtingsvoorstellen van de Rechterensedijk.
Daarnaast is er voor de raadsleden gelegenheid om aan diverse deskundigen vragen te stellen over de zes voorstellen.

Uw mening geven?
Dan moet dit voor donderdag 3 september 12.00 uur doorgegeven worden aan de griffie door een mail te sturen naar griffie@dalfsen.nl.
Alle overige voorwaarden om gebruik te mogen maken van het spreekrecht zijn te lezen op deze pagina van de gemeente Dalfsen.

Het betoog kan vooraf of na afloop naar griffie@dalfsen.nl worden gestuurd. Dit betoog wordt dan bij de stukken van de vergadering op het raadsinformatiesysteem op internet geplaatst. Denkt eraan dat de stukken openbaar zijn en daarmee voor iedereen zichtbaar zijn.

Meer informatie
Meer informatie over de zes verschillende inrichtingsvoorstellen staat vanaf 20 augustus op www.rechterensedijk.nl. Op deze website staat ook informatie over het besluitvormingsproces, de planning, achtergrondinformatie en de resultaten van het onderzoek onder het burgerpanel.

Bron: Gemeente Dalfsen.

Foto 1
Artikel delen: