Nieuwe bruine borden

Nieuwe bruine borden

DALFSEN – Om toeristische bestemmingen duidelijker over te brengen op de weggebruiker is in de Richtlijn gekozen voor een ander type bewegwijzeringbord dan de standaard blauwwitte borden. De toeristische borden zijn in bruin uitgevoerd met witte tekst en vallen hierdoor extra op tussen de standaard blauwe verkeersborden.
Dit bevordert de bereikbaarheid en naamsbekendheid van toeristische bestemmingen en sluit aan bij de bruinwitte Europese lijn. Onder andere in Frankrijk, België en in sommige delen van Nederland Limburg en Zeeuws Vlaanderen wordt deze nieuwe richtlijn al gehanteerd.
De door de CROW opgestelde richtlijnen hebben geen wettelijke status, maar zijn alleen adviserend. Zowel door het Rijk als de Provincies worden de nieuwe richtlijnen al gehanteerd en zal bij vervanging of vernieuwing van toeristische bewegwijzering gekozen worden voor de bruinwitte variant.

Concreet betekent dit voor:
• nieuwe verwijzingen bruin-witte verwijzingsborden toepassen conform de Richtlijnen Bewegwijzering naar toeristisch-recreatieve objecten van het CROW.
• bestaande verwijzingen: de blauw-witte verwijzingsborden worden gedoogd. Bij vervanging zullen de bruin-witte verwijzingsborden worden geïmplementeerd. Voorgesteld wordt om een termijn van vijf jaar te hanteren waarbinnen de oude toeristische bewegwijzering vervangen dient te zijn door de nieuwe bruin-witte toeristische bewegwijzering.
Vormgeving borden
• De borden buiten de bebouwde kom zijn van het zogenaamde plankmodel (strokenborden) met de afmeting:
a. 1.500 x 230 mm of
b. 1.500 x 350 mm
(naar gelang de lengte van de naam of combinatie van bestaande borden).
• De kleur van de toeristisch-recreatieve aanduidingen is bruin, voorzien van witte tekst en zo mogelijk voorzien van één of meerdere pictogrammen in zwart in een wit veld.
• De naam op de borden is de naam van het object (bedrijf of instelling). Het pictogram geeft aan onder welke categorie het object valt. In de gemeente Dalfsen is men al volop bezig met het plaatsen van deze nieuwe borden.

Artikel delen:
Foto's 3
Nieuwe bruine borden
Nieuwe bruine borden