Contact met Ombudscommissie Sociaal Domein Dalfsen

DALFSEN – Kom in contact met de Ombudscommissie Sociaal domein Geef meldingen, vragen, klachten of suggesties door over de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet.
De gemeente Dalfsen heeft een Ombudscommissie Sociaal Domein ingesteld. Deze commissie is telefonisch en via de mail bereikbaar voor inwoners van de gemeente Dalfsen die een melding, vraag of klacht hebben rondom de uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdhulp en de Participatiewet. Ook kunnen inwoners en medewerkers van organisaties suggesties doorgeven aan de commissie.
Contact De Ombudscommissie Sociaal Domein bestaat uit drie personen: de heer van Cuijk (voorzitter) en de dames Batterink en Tempelman. Ze zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (0529) 438 920 of per mail via ombudscommissiesociaaldomein@dalfsen.nl.
Werkwijze Ombudscommissie Sociaal Domein Voorzitter van de commissie de heer van Cuijk legt uit hoe de commissie te werk gaat: “Na een melding of vraag wordt persoonlijk contact opgenomen met de melder. Gezamenlijk gaan we op zoek naar een oplossing en zo nodig bemiddelen we of brengen we een advies uit richting de gemeente”. De Ombudscommissie Sociaal Domein rapporteert twee keer per jaar aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. Suggesties over verbetering van de dienstverlening worden constant doorgegeven.

Artikel delen: