Veel vragen over inschrijving op openhaardhout

Veel vragen over inschrijving op openhaardhout

Op dit moment krijgen ze bij de gemeente Dalfsen veel vragen en of verzoeken binnen wanneer het weer mogelijk is om in te schrijven voor open haard hout. Deze week heeft het college van B&W zich over een voorstel gebogen om op een andere wijze om te gaan met de afzet van snoeiafval.

Een besluit is echter nog niet genomen. Komende week wordt het voorstel opnieuw in behandeling genomen. Zodra er meer bekend is wordt dit via de website van de gemeente gecommuniceerd.

 

Foto 1
Artikel delen: