Geen besluit over bestemmingsplan Westerveldweg

DALFSEN – De commissievergadering kon vanavond niet komen tot een besluit over het bestemmingsplan buitengebied Westerveldweg. Schoolweg 10/10a. De heer Hoeve van Hoeve Advies maakt namens de heer Huisman gebruik van het inspreekrecht, daarop komen we later even terug.
In dit bestemmingsplan is ruimte gezocht voor het vestigen van een pluimveebedrijf van 175.000 legkippen. Hoewel aan alle voorwaarden voor het vestigen lijkt te worden voldaan blijven veel fracties nog met teveel vragen te zitten en willen dit eerst intern nader bespreken.
Alleen de VVD kon vanavond wel instemmen met dit plan. De vragen die het meest open blijven betreffen de gezondheidsrisico’s. De GGD heeft in een onderzoek in opdracht van de gemeente naar de risico’s voor fijnstof een geur een rapport uitgebracht, maar de normen waar het bedrijf straks aan moet voldoen zijn goed beschreven en daarop zal gecontroleerd moeten worden.
Wethouder Agricola geeft ook aan dat de raad destijds zelf de mogelijkheid heeft gegeven in het bestemmingsplan en de structuurvisie voor het gebied voor de vestiging van bedrijven. Destijds ook vastgelegd dat schaalvergroting niet is te voorkomen en nieuwe vestiging van bedrijven moet dus mogelijk zijn. Het bedrijf zal aan alle voorwaarden moeten voldoen, dat mag duidelijk zijn.
De raad kan nee zeggen, maar dan zal de raad van State kijken naar het bestemmingsplan en als het daaraan voldoet zal ook de raad van State het plan mogelijk goedkeuren, tenzij het nee met goede argumenten wordt onderbouwd.
In de raadsvergadering van 26 oktober zal een beslissing moeten volgen, wordt vervolgd.
WvdV

Artikel delen: