Dalfsen blijft stabiele koers varen

DALFSEN – De meerjarenbegroting van de Gemeente Dalfsen laat voor de komende jaren een positief beeld zien. Het begrotingssaldo bedraagt voor het jaar 2016 € 151.100, voor 2017 € 199.200, voor
2018 € 28.800 en voor 2019 € 99.900 positief. De uitgangspunten voor deze meerjarenbegroting zijn vastgesteld bij de voorjaarsnota 2015.
Decentralisaties
Deze jaren zijn belangrijke jaren voor het sociaal domein in verband met de invoering van de drie decentralisaties. De overgang naar de gemeente heeft plaatsgevonden en nu is het zaak de transformatie
handen en voeten te geven. Om dit te kunnen realiseren zal er een uitbreiding van de formatie plaatsvinden. Daarnaast speelt hier de overgang van de WSW-werknemers naar de Stichting Dalfsen
Werkt.
Vluchtelingen
Bij het opmaken van deze begroting zijn er veel ontwikkelingen rond vluchtelingen uit Syrië. Wat dit voor Dalfsen gaat betekenen is nog niet duidelijk. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Dalfsen voert al jaren een gedegen begrotingsbeleid en is financieel gezond. Dat blijft ook het uitgangspunt voor 2016 en volgende jaren. Naast een sluitende begroting, zijn ook andere aspecten van belang voor het bepalen van de financiële positie. Gelukkig is die goed in Dalfsen: verhoudingsgewijs kent de gemeente lage belastingtarieven, een lage schuld en hoge reserves. Het college ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

 
Behandeling in de gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de programmabegroting 2016-2019 op 2 en 5 november a.s. De vergaderingen beginnen beide dagen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten bij te wonen. De begroting kunt u hier downloaden: ris.dalfsen.nl

Artikel delen: