Asielzoekers krijgen brief over verblijf in Nederland

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) geeft in een brief uitleg aan asielzoekers over de sobere opvang en de duur van de asielprocedure. Bij hun registratie krijgen alle asielzoekers deze brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uitgereikt.Onderwerp: Asiel in Nederland
Geachte heer, mevrouw,
Er komen nu veel asielzoekers zoals u naar Nederland. Daarom is het in de opvang erg druk en duren de asielprocedures lang. Ik begrijp dat u graag zo snel mogelijk duidelijkheid wilt krijgen over uw toekomst. In deze brief vertel ik u wat u kunt verwachten.
Sobere opvang
Nederland heeft nu te weinig opvangplaatsen voor asielzoekers in normale opvangcentra. U krijgt daarom nu sobere opvang. Dat zijn bijvoorbeeld sporthallen of tenten, waar veel mensen in dezelfde ruimte slapen.
Langer wachten
Het is helaas niet mogelijk u op korte termijn te vertellen of u een asielvergunning krijgt en daarmee tijdelijk in Nederland mag blijven. Het duurt nu bijna een half jaar voor uw aanvraag in behandeling kan worden genomen. Daarna begint de procedure om te beslissen over uw asielaanvraag. Dit wordt per persoon zorgvuldig bekeken. Ook kan het zijn dat er nader onderzoek nodig is. Dit kan nog eens zes maanden of langer duren.
Als wordt besloten dat u niet mag blijven, moet u Nederland direct verlaten. In dat geval kunnen we u helpen bij uw vertrek.
Als u wel mag blijven, krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning. Op dit moment zijn er onvoldoende huizen voor iedereen. Daarom is het mogelijk dat u in de asielopvang moet blijven, ook als u al een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen. Als er wel woonruimte beschikbaar is, kan dit ook een containerwoning of omgebouwd kantoorpand zijn. Het is mogelijk dat u hier met anderen moet samenwonen.
Familie
Zolang u nog geen tijdelijke verblijfsvergunning heeft, kunt u geen aanvraag indienen om uw gezinsleden over te laten komen. Pas als u een vergunning heeft, kunt u een aanvraag indienen voor uw gezin. Het is vooraf niet zeker of u uw gezin mag laten overkomen. Het kan lang duren voordat u hierover duidelijkheid krijgt en uw gezin daadwerkelijk naar Nederland komt. Op dit moment kan ik helaas niet aangeven hoeveel tijd dit kost.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Dr. K.H.D.M. Dijkhoff
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Artikel delen: