Vergadering Plaatselijk Belang Lemelerveld en gem. informatieavond

Vergadering Plaatselijk Belang Lemelerveld en gem. informatieavond

LEMELERVELD – Voorzitter G. Heerink opende de vergadering en geeft aan dat er op dit moment hard wordt gewerkt aan de kern van het dorp. De problemen met de Ellenbroeksbrug gaven wat stagnatie, maar dat is door de gemeente snel opgepakt. De herinrichting van het Kroonplein begint goed vorm te krijgen en de fietsstraat is in uitvoering. De lokale ondernemers en plaatselijk belang helpen u graag om de middenstand in het dorp leefbaar te houden. Wat betreft de noord aansluiting van de N348 is de situatie duidelijk, maar de zuid aansluiting en het plan ook een tunnel aan te leggen bij de Twentseweg blijft erg stil. Het plan zou medio 2016 aanbestedingsgereed moeten zijn.
De verkeersveiligheid rond het sportpark baart ons zorgen, dit vraagt nader onderzoek. Wat betreft de Rechterensedijk hadden we het besluit graag anders gezien, maar begrijpen de besluitvorming zoals die er nu ligt.
Plan Jansen ligt op dit moment stil. In Lemelerveld is een woonvisie opgesteld en overhandigd aan de gemeente omdat we steeds meer moeten werken aan toekomstbestendige woningen voor jong en oud. De Kanaalvisie is daar een onderdeel van.

 

In Lemelerveld zijn op alle fronten heel veel vrijwilligers werkzaam en nog steeds worden er meer vrijwilligers gevraagd. Ook is er een beleidsplan opgesteld voor Lemelerveld periode 2015 tot 2020, dit is in te zien op www.sukerbiet.nl

 

Burgemeester Han Noten gaf in zijn toelichting ook aan dat er heel veel is gebeurd in Lemelerveld en dat er ook fouten zijn gemaakt, zoals bij de Ellenbroeksbrug, maar dat is door de aannemers goed opgepakt. Het uitgangspunt is wat je doet, moet je goed doen.

 

Veel besluiten worden er genomen oa de Rechterensedijk, waar nu is gekozen voor een praktische en geldbesparende oplossing. Als het Waterschap over 7 of 8 jaar met de dijkverhoging gaat beginnen zal de discussie wel weer opgestart worden.

Burgemeester Noten gaf aan dat er landelijk veel problemen zijn met de veranderingen bij de politie. De Nationale politie zou nu allemaal veel te log zijn. Doch in het Vechtdal zijn de bewijzen anders en heeft het juist goed uitgepakt. Het team werkt hier prima en we hebben gelukkig weer wijkteams, zie de foto die hierbij is gevoegd.
Wethouder Von Martels over het Sociaal Domein waar een bedrag in omgaat van € 29,3 miljoen per jaar, waarbij de jeugdzorg de grootste klus is die bij de gemeente is neergelegd. Maar Dalfsen doet het landelijk gezien goed en behoort op plaats 10 van de beste gemeentes in Nederland.

 

Op energie, CO2, water, milieu en werkloosheid is nog veel eer te behalen en dat vraagt aandacht. Vrijwilligersbeleid en mantelzorg zal vooral gericht moeten worden op preventie. De gemeente zal voor ondersteuning ook een mantelzorgcoach aanstellen. Veel beleid zal in de toekomst gereorganiseerd moeten worden in verband met teruglopende bestedingsruimte.
Wethouder van Leeuwen gaf ook aan blij te zijn dat plaatselijk belang het Kroonplein het kloppend hart van Lemelerveld noemt en verwacht dat dit gedeelte eind dit jaar gereed is. Volgend jaar wordt de Brugstaat en de kademuur aangepakt en het plan is dat voor de zomer op te leveren.
Dan de N348 Aansluiting Noord is duidelijk, wat betreft Zuid zijn de grondwervingen vrijwel afgerond en kan de bestemmingsplanprocedure snel in werking en naar verwachting kan de N348 medio 2016 in aanbesteding en als alles volgens plan verloopt eind 2017 gereed. De centrum opritten verdwijnen definitief. De onderliggende wegen die ook aangepast moeten worden zullen worden uitgevoerd als de N348 gereed is. De N348 blijft buiten het gebied Lemelerveld een 80 km weg, tussen de afslagen wordt het 70km.

 

Om wat te doen aan de geluidsoverlast zal er geluidswerend asfalt worden toegepast en komen her hagen langs de weg die ook enigszins het geluid dempen. De fietsstraat Molnhoek is een pad waar fietsers voorrang hebben op auto’s die slechts te gast zijn.
In Lemelerveld wordt er hard gewerkt aan de participatiewet, bedoeld om mensen met een achterstand weer zinvol in de maatschappij aan het werk te krijgen.

 

In Dalfsen zijn de medewerkers van de voormalige Larcom in dienst gekomen voor het groenonderhoud. Ook in Lemelerveld zal er volgend jaar een groep aan het werk gesteld worden voor het onderhoud van het openbaar groen.
Bram Neppelenbroek in dienst bij het kulturhus Lemelerveld zet zich in voor het aan het werk helpen van mensen zonder baan, voor mensen die in de bijstand zitten of zoeken naar een aangepaste baan. Hij is daarvoor in het kulturhus bereikbaar.

 

Wethouder Agrocola noemt de kanaalvisie een opwaardering voor het gehele gebied, vooral de plannen voor de woningen bij de Driepuntsbrug noemde hij heel bijzonder. In de in 1917 verdwenen sukerfabriek krijgt hier zijn gedaante terug na 100 jaar in de vorm van tweekappers en appartementen waarvoor veel belangstelling is, ook van buiten Lemelerveld.
Ook worden er plannen gemaakt van het gebied Heerink tussen het kanaal en het feestterrein om een aansluiting te vinden in de woningbouw, alsmede een tweekapper in stijl , in de Molnhoek waar nu een parkeerplaats is.
Locatie Jansen heeft aandacht, maar de gemeente is geen eigenaar, dat is de familie Jansen. De leegstand op het Kroonplein baart ook de gemeente zorgen. De wethouder herhaalde zijn eerdere opmerking dat De Lemelervelders vooral aandacht moeten blijven geven aan het kopen bij eigen winkels, wat weg is komt niet weer. Gun die mensen hun klandizie.
Het openbaar groen heeft het afgelopen jaar te weinig aandacht gekregen, maar volgend jaar zal de gemeente dit weer in eigen hand hebben en dit goed oppakken.

 

In de rondvraag werd er gemeld dat er klachten zijn omtrent het werken van de mensen van het woonwagenkampje en werd de vraag gesteld of die wagens niet verplaatst kunnen worden naar het industrieterrein. De wethouder gaf aan dat dit een lastig dossier is en vraagt een locatie te noemen waar de wagens eventueel zouden kunnen staan. Dan wil hij dit best proberen in werking te zetten.

 

Als laatste kwam aan het woord Timo Veen uit Hoonhorst ivm de doorbraak die er is ontstaan in de aanleg van internet in het buitengebied. Binnenkort kan de vraagbundel gestart worden om te kijken hoeveel belangstelling er is en als er 50% deelname is kan er volgend jaar gestart worden met de aanleg en eind 2017 zal dan ieder aangesloten zijn. Breedband internet voor iedereen voor een vitaal en leefbaar dorp en buitengebied. Nu is er een samenwerking met Breedband Ommen en diverse Twentse gemeenten om tot een aantal van ongeveer 15000 aansluitingen te komen en interessant voor marktpartijen. Zorg op afstand, beveiliging en werken op afstand, maar ook TV en andere mogelijkheden die in de toekomst noodzakelijk zijn liggen nu binnen handbereik. Breedband Vechtdal heeft een overeenkomst met CIF gesloten die met een plan is gekomen van 100% aansluiting tot in de woning voor een standaardtarief van € 9,95 per maand voor 96% van de aansluitingen. Bij 4 % zal dit nader moeten worden bekeken. Woningen waar nu een kabel ligt, dus in de dorpen kunnen niet worden meegenomen. De vraagbundeling start voorjaar 2016 en eind 2017 kan alles aangesloten zijn. U krijgt dan een toekomstbestendige leefomgeving. Dus als die vraag bij u komt, meld u dan aan. Een tweede kans zal er niet meer komen.
WvdV

Foto 1
Artikel delen: