Werkzaamheden Rechterensedijk november

Werkzaamheden Rechterensedijk november

RECHTEREN – Werkzaamheden Rechterensedijk november In november kunt u langs de Rechterensedijk de firma van Lenthe uit Hoonhorst bezig zien met werkzaamheden in het kader van een vooronderzoek. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 9:00 en 15:00 uur. Het verkeer ondervindt hier beperkt hinder van.
De gemeenteraad heeft in september besloten over de inrichting van de Rechterensedijk. Het gedeelte van de bocht tot rotonde station zal in de toekomst worden ingericht als erftoegangsweg met extra uitwijkstroken. Aan welke kant van de weg de uitwijkstroken komen, wordt onderzocht. Dit onderzoek wordt de komende tijd uitgewerkt in een ontwerp. Daarvoor wordt een terreinverkenning
uitgevoerd en worden proefsleuven gegraven. De aanleg van
uitwijkstroken vindt later plaats nadat de raad over de plaats aan een zijde of weerszijden van de weg een besluit heeft genomen.

Foto: Archieffoto Dalfsennet

Foto 1
Artikel delen: