Meer geld om stoepen beter te maken

Meer geld om stoepen beter te maken

DALFSEN – Gemeentebelangen is blij met meer geld voor slechte begaanbare stoepen en pleinen! Tijdens de begrotingsvergadering van de Gemeente Dalfsen van afgelopen week heeft. Gemeentebelangen meer budget gevraagd voor de slecht begaanbare stoepen en pleinen in de oude kernen van de Gemeente Dalfsen. Er zijn teveel stoepen die voor minder-valide mensen zeer slecht toegankelijk zijn, maar ook voor de gewone burger die een wandelingetje wil maken, aldus fractievoorzitter Jos Ramaker. We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat hier gehoor aangegeven gaat worden. Binnenkort zal de controle en de inventarisatie plaats vinden en volgend jaar zullen de slechte delen worden aangepakt binnen al de 5 kernen van de Gemeente Dalfsen!

Foto 1
Artikel delen: