Vanavond Raadscommissie om 19:30 uur

DALFSEN – Vanavond behandelt de raadscommissie de zogenaamde ‘Kadernota Dorp aan de Vecht – centrumvisie Dalfsen’. Hierin doet het college voorstellen aan de raad voor de uitgangspunten van de visie. Deze zijn onderverdeeld in de thema’s ‘Welzijn’, ‘Welvaart’ en ‘Omgeving’.Na behandeling in de gemeenteraad worden adviseurs benaderd voor het maken van de toekomstvisie. Komend voorjaar volgt een participatieronde en in mei wordt een concept visiedocument gepresenteerd aan de gemeenteraad, waarna in oktober besluitvorming plaatsvindt voor de definitieve visie.

Raadscommissie 09 november 2015 19:30 uur. U kan ook thuis live meekijken via de link hiernaast: https://ris.dalfsen.nl

Artikel delen: