Nieuwjaarsbijeenkomst “de Zonnebloem” Dalfsen

Nieuwjaarsbijeenkomst “de Zonnebloem” Dalfsen

DALFSEN – Op vrijdag 15 januari 2016 vindt de traditionele bijeenkomst van “de Zonnebloem” afdeling Dalfsen plaats. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor gasten van de Zonnebloem, maar ook voor andere belangstellenden die behoren tot de doelgroep van de Zonnebloem.
De doelgroep bestaat uit mensen met een lichamelijke beperking die aan huis zijn gebonden en weinig sociale contacten hebben.
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden bij “de Overkant”, Kerkplein 11 te Dalfsen van 14.00 uur tot circa 17.00 uur. Om 14.00 uur worden de gasten verwelkomd met een koffie en thee en wat lekkers. Ook wordt er gedurende de middag voor een glaasje en een hapje gezorgd. Het duo “On Fire” zal voor een muzikale omlijsting zorgen. Maar er is ook volop gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelding is mogelijk tot en met 8 januari bij Mieke Beltman, Rynoldingstraat 29, tel. 431558 (email: hjbeltman@hetnet.nl) of bij Mirjam Enthoven, Campferbeekstraat 25, tel. 432546 (email:enthoven@home.nl).

Carla van Hall (secretaris)

Foto's 2
Nieuwjaarsbijeenkomst “de Zonnebloem” Dalfsen
Artikel delen: