Nederlands Kampioenschap Maaien met Zeis: in Dalfsen

Nederlands Kampioenschap Maaien met Zeis: in Dalfsen

DALFSEN – NK Maaien met de Zeis deze zomer bij Landschap Overijssel en wel op 3 september 11.00 – 17.00 uur, Landgoed de Horte in Dalfsen. Vanwege ons 90-jarig jubileum zijn wij dit jaar gastheer van het evenement. Publiek is van harte welkom! Als beschermheer van ons jubileumjaar is ook Andries Heidema, Commissaris van de Koning, aanwezig. Hij verzorgt de uitreiking van de gouden strekel.

Lees verder »

Grote Stuntel

Grote Stuntel

DALFSEN – Groenpootruiters zijn vogels die voornamelijk tijdens de voor-, en najaarstrek te zien zijn. Ze broeden in Noord-Europa en overwinteren met name in de kustgebieden van West-Afrika. Ieder jaar een (retour)reis van ca 20.000 km met als brandstof vet, terwijl de vogel zelf ca 250 gram weegt. Een prestatie van formaat dus.

Lees verder »

Eikels

Eikels

STEERNBOSCH – Ik zitte bej Het Boskamp op ’t terras en kieke noar boam. Valt mej op dat dr enorm völle eikels an de boomn zit. Noe weh heel völle kleinties mar alla as det allemoale nog boompies mut wurdn, kriege wej heel völle bos dr bej.

Lees verder »

Waterschap zet sloten extra vol

Waterschap zet sloten extra vol

REGIO – Waterpeilen extra omhoog. Het Waterschap zet sloten extra vol en houdt maximaal water vast. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat de waterpeilen in sloten daar waar mogelijk extra hoog opzetten tot boven het maximale zomerpeil. Hiermee wil het waterschap een buffer opbouwen in de voorraad grond- en oppervlaktewater.

Lees verder »