Hengelsportvereniging De Brasem is op zoek naar een Voorzitter

Hengelsportvereniging De Brasem is op zoek naar een Voorzitter

DALFSEN – De huidige voorzitter heeft te kennen gegeven dat hij zijn huidige termijn niet gaat verlengen. En zijn daarom per 4 maart 2016 op zoek naar een nieuw gezicht van onze vereniging.
Voorafgaand aan de voordracht op de Algemene Ledenvergadering is een meeloopperiode met het huidige bestuur gewenst.

Taken:

Het leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene ledenvergadering.

Het leiden van het bestuur, d.w.z. initiatieven nemen, coördineren en zorgen voor de uitvoering van de bestuurswerkzaamheden.

Het aansturen van de commissies. Het onderhouden van externe contacten met bijvoorbeeld de gemeente Dalfsen, de andere hengelsportverenigingen in de gemeente, het waterschap, Sportvisserij Oost-Nederland en Sportvisserij Nederland.

Het vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële gelegenheden (binnen en buiten de vereniging). Aan de leden verantwoording afleggen over het door het bestuur gevoerde beleidHet toezien op en draagt bij aan de uitvoering van de besluiten die door de Algemene ledenvergadering zijn genomen. Het (met de secretaris) opstellen en bewaken van de agenda van de vergaderingen.

Het motiveren van de vrijwilligers door middel van het tonen van belangstelling en het blijk geven van waardering voor hun werk. Eventuele voorkomende ad hoc taken. Voor de functie vragen wij:

Bij voorkeur iemand met bestuurlijke ervaring; Kennis en affiniteit met de sportvisserij; In staat vergaderingen te leiden;Sociaal vaardig, enthousiast en enthousiasmerend; Beschikbaar voor minimaal 2 bestuursperioden (minimaal 6 jaar). Benodigde tijd: 6-8 keer per jaar vergaderen met het bestuur.

Gemiddeld één tot twee avonden per maand voorbereiden en uitwerken. Per jaar enkele contactmomenten met externe contacten (vaak in de avonden, bij uitzondering overdag).

Wat krijgt u:

Een (maandelijkse) onkostenvergoeding; VISpasAbonnement op het VISbladJaarlijks

Foto 1
Artikel delen: