Na eeuwen wateroverlast nu kans op verdroging - Foto: Wim
Foto: Wim

Na eeuwen wateroverlast nu kans op verdroging

DALFSEN – Na eeuwen water-overlast in wat eerst een moerasgebied was. Nu worden er overal maatregelen getroffen om te voorkomen dat Salland gaat verdrogen. In het kader “Ruimte voor de Rivier” zijn er in de provincie al heel wat maatregelen genomen. Op grote schaal langs de IJssel en de laatste jaren langs de Vecht bij Vechterweerd en Vilsteren. Maar ook bij de Marswetering en in de tweede helft van 2015 zijn er weer werkzaamheden uitgevoerd aan de Langsloot ofwel de Dalmsholterwetering. Niet alleen om te voorkomen dat er teveel water wordt afgevoerd, maar ook om bij hoog water de grote rivieren meer ruimte te geven en de overstromingskansen te verkleinen. Maar dat is voor de kleine waterafvoerweteringen niet aan de orde.

Nadat in de laatste jaren op verschillende plaatsen de Langsloot plaatselijk was verbreed, zijn er nu weer grotere werkzaamheden uitgevoerd en is er een stuk weiland afgegraven in de vorm van verschillende sloten of inhammen. Het daarbij vrijgekomen zand is op het landgoed Den Aalshorst, die de eigenaar is van de ondergrond gebruikt om enkele laag gelegen percelen weiland in de omgeving van het Engelsewerk en aan de Oude Vechtsteeg plaatselijk wat op te hogen. Op de locatie van de afgraving ontstaat er weer ruimte voor water, maar vooral ook ruimte voor de natuur waar veel watervogels gebruik van zullen gaan maken.
WvdV

Foto's 5
Na eeuwen wateroverlast nu kans op verdroging - Foto: Wim
Foto: Wim
Na eeuwen wateroverlast nu kans op verdroging - Foto: Wim
Foto: Wim
Na eeuwen wateroverlast nu kans op verdroging - Foto: Wim
Foto: Wim
Na eeuwen wateroverlast nu kans op verdroging - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: