Nieuwe straatnamen Lemelerveld

Nieuwe straatnamen Lemelerveld

LEMELERVELD – Kloostertuin, Transportweg, en Dalmsholtepad dat worden de nieuwe straatnamen in Lemelerveld. Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen heeft een aantal nieuwe straatnamen vastgesteld: Kloostertuin nabij het voormalig horecaterrein van Jansen, Transportweg tussen bedrijventerrein ’t Febriek en de N348 en Dalmsholtepad betreft het wandelpad tussen Lemelerveld en Dalmsholte. Het gaat om drie plannen die op stapel staan om uitgevoerd te worden.
Kloostertuin
Eén van die plannen is de nieuwe invulling van het voormalige horecaterrein van Jansen, op de hoek van de Schoolstraat en het Overijssels Kanaal. De gemeenteraad heeft besloten om de stedenbouwkundige visie met de nieuwe invulling vast te stellen waardoor de weg vrij is voor verdere stappen in de bestemmingsplanprocedure. Onderdeel van de plannen is de nieuwbouw van appartementen met een soortgelijke vorm en uitstraling als het voormalige klooster van Lemelerveld. De straatnaam in dit plan gaat dan ook Kloostertuin heten. De nieuwe straat ligt achter het ‘nieuwe klooster’ en sluit aan op de bestaande Kloosterstraat. Kloostertuin en Kloosterstraat grenzen aan de ene kant aan de nieuwbouw en aan de andere kant aan de vroegere plek van het klooster.
Transportweg
Een andere belangrijke ontwikkeling in Lemelerveld is de nieuwe ontsluitingsweg tussen bedrijventerrein ’t Febriek en provinciale weg N348. Het bedrijventerrein krijgt daarmee een rechtstreekse aansluiting met verkeerslichten op deze belangrijke regionale verkeersader en wordt daarmee optimaal bereikbaar. De gesprekken met de laatst benodigde grondeigenaar bevinden zich in een afrondende fase en verlopen constructief. De verwachting is dat binnen enkele weken de handtekeningen onder de overeenkomst gezet kunnen worden. Het college heeft besloten dat deze nieuwe weg Transportweg gaat heten. Dit in aansluiting op de bestaande straatnamen Ambachtsweg, Handelsweg en Constructieweg, die allen verwijzen naar het bedrijventerrein. De namen van het bedrijventerrein en de straatnamen zijn een eerbetoon aan de bedrijven die Lemelerveld vanaf haar prille begin altijd hebben gekenmerkt.
Dalmsholtepad
Derde naam is het Dalmsholtepad. Bij de plannen voor Nieuwe Landen II is deze naam voor het wandelpad tussen Lemelerveld en Dalmsholte gekozen via een prijsvraag onder de bevolking. Het eerste gedeelte van dit pad is recentelijk aangelegd, waarbij ook een aansluiting is gemaakt op de Landweg als onderdeel van het wandelroutenetwerk. Dit gedeelte wordt nu formeel ook van dezelfde naam voorzien als de rest van het pad.

 

(Er was even wat misverstand of het nu Dalmsholtepas of Dalmsholterpad zou zijn, nu is het duidelijk: gewoon pad) Red.

Foto's 3
Nieuwe straatnamen Lemelerveld
Nieuwe straatnamen Lemelerveld
Artikel delen: