Brug over de stuw Vechterweerd wordt verbreed - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Brug over de stuw Vechterweerd wordt verbreed

VECHTERWEERD – Om de Vecht aantrekkelijker en toegankelijker te maken wordt de brug over de stuw Vechterweerd verbreed. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart en de omleiding duurt tot uiterlijk 1 juni 2017.

 

Het waterschap verbreedt de brug over de stuw over een lengte van 40 meter van 1.20 naar 1.80 meter. Reden hiervoor is dat nu elkaar tegemoetkomende passanten met de fiets aan de hand: scholieren, woon/werkverkeer, recreanten en omwonenden, elkaar lastig kunnen passeren. De brug over de stuw bij Vilsteren is in 2015 op dezelfde manier verbreed en het effect hiervan is positief.

 

De planning is er op gericht dat de uitvoering van dit project start op 20 maart 2017 en 1 juni 2017 gereed is. Tijdens de periode van uitvoering blijft de stuw met enige hinder passeerbaar via een tijdelijke inrichting van de bedieningsbrug. Deze tijdelijke brug is niet berijdbaar voor scootmobielen.

 

De verbreding van de brug is een van de vele maatregelen vanuit het programma Ruimte voor de Vecht. Hierin werken verschillende organisaties samen om de Vecht om te vormen tot een half natuurlijke laaglandrivier. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de waterveiligheid en het aantrekkelijker maken van de Vecht. De provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen leveren een financiële bijdrage aan de realisering van de brugverbreding.

Artikel delen: