HoogOverijssel herkent goede intenties

REGIO – HoogOverijssel herkent goede intenties – acties blijven noodzaak voor goede uitkomst. Gisteren bracht een delegatie van Overijsselse bestuurders een bezoek aan demissionair staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu om te praten over de voorgenomen lage aanvliegroutes over de provincies Overijssel, Fryslân en Drenthe.

Actiecomité HoogOverijssel onderschrijft de intenties van de staatssecretaris om met onmiddellijke ingang een start te maken met de herindeling van het luchtruim boven Oost-Nederland. Hiermee realiseert het Rijk een optimale inpassing van de aanvlieg- en uitvliegroutes van Lelystad Airport: op maximale hoogte en in combinatie met de routes van en naar Schiphol. Ook is Actiecomité HoogOverijssel positief over Dijksma’s voornemen om de regio nauw bij deze herstructurering te betrekken.

Gea de Wit-Verweij van HoogOverijssel: “Wij zien in de toezegging van Dijksma een erkenning van onze claim dat grote delen van Oost- en Noord-Nederland te maken krijgen met aanzienlijke milieueffecten als gevolg van het vliegen van en naar Lelystad Airport. Dat is voor ons een belangrijk signaal. Wij lezen het zo: Den Haag vindt onze angst voor een verslechtering van de kwaliteit van onze leefomgeving en Nationale Parken gegrond.”

Leon Adegeest van HoogOverijssel stelt dat juist daarom noodzaak bestaat om op korte termijn de milieueffecten en de economische effecten van de lage vliegroutes te onderzoeken. “Het Rijk ziet daarmee ook in dat de huidige lage vliegroutes niet proportioneel zijn. Wij vragen ons daarom af of de vliegroutes die nu nog op tafel liggen, in 2019 open kunnen worden gesteld.”

Adegeest zegt dat het Rijk nu moet doorpakken en deze alsnog de effecten van de huidige vliegroutes in kaart brengt. “De staatssecretaris heeft beloofd dat Overijssel geen milieueffecten gaat ondervinden van de vliegroutes van en naar Lelystad. Dat moet het Rijk nu hard maken. Gisteren zegde Dijksma toe dat het Rijk een factsheet opstelt die inwoners van Overijssel, Fryslân en Drenthe zwart op wit de juiste informatie over de vliegroutes tonen.”

Volgens Adegeest is het Rijk daarmee echter niet klaar. “De effecten van de laagvliegroutes op onze leefomgeving en de lokale en regionale economie zijn ten onrechte nog niet onderzocht. Deze effecten kunnen straks wel uit de factsheet worden opgemaakt. Welke piekgeluiden mogen we verwachten als wij en onze recreanten op zaterdagmorgen een natuurwandeling maken over de Holterberg? Welke depositie van stikstof krijgen agrariërs voor hun kiezen? Hierover leven in de wijde omtrek steeds grotere zorgen. Zorgen die niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wij vinden dat het Rijk of Schiphol Group alsnog het initiatief moet nemen om op basis van de toegezegde factsheets al die effecten te bepalen.”

Actiecomité HoogOverijssel blijft daarom doorgaan met acties. Gea de Wit-Verweij: “Wij blijven keihard werken om er voor te zorgen dat het Rijk al zijn beloften en intenties nakomt. Wij zijn niet tegen vliegen van en naar Lelystad Airport. Wij zetten ons als regionaal burgerinitiatief keihard in voor het belang van onze leefomgeving, de natuur en de regionale economie. Die moeten hun rechtmatige plaats hebben in de besluitvorming over Lelystad Airport.”

Werkgroep Luchtvaart Overijssel, gelieerd aan HoogOverijssel, wacht de voor volgende week beloofde factsheet van het ministerie van Infrastructuur en Milieu af alvorens met een reactie te komen.

Artikel delen: