Van naaldbos naar loofbos - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Van naaldbos naar loofbos

DALFSEN – Particulieren in Overijssel vormen naaldbos om naar loofbos. Het komende jaar worden bij 24 boseigenaren kleine naaldbospercelen omgevormd naar loofbos met als doel meer grondwater vast te houden en natuurwaarden te vergroten.

Inmiddels zijn er bijna 30.000 loofbomen aangeplant op 12 hectare grond bij in totaal 13 particulieren. Na de zomer volgt nog een omvorming op ruim 12 hectare bij een groep van 11 particulieren.

Deze pilot is onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Dit programma heeft als doel de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland in de toekomst te verzekeren. In deze pilot wordt onderzocht wat de mogelijkheden en kosten zijn en welk draagvlak er is bij particuliere boseigenaren om de omvorming uit te laten voeren.

30 olympische zwembaden vol water per jaar sparen
Een loofbos verdampt minder regenwater dan een naaldbos. In een loofbos vindt op jaarbasis 180 tot 200 millimeter meer grondwateraanvulling plaats dan in een naaldbos. Daarnaast heeft een loofbos hogere natuurwaarden en draagt het bij aan een betere bodemkwaliteit. Binnen dit project wordt in totaal 40 hectare naaldbos omgevormd. Hiermee wordt er jaarlijks 76.000 m3 meer grondwater aangevuld. Dat staat gelijk aan 30 olympische zwembaden!

Omvorming in de praktijk

De eerste stap in de uitvoering is het naaldboomvrij maken van het bosperceel. Hierna zijn op de open stukken jonge inheemse bomen geplant. Om te voorkomen dat reeën deze jonge stammen opeten, worden plastic kokers rond de boompjes geplaatst. Deze boomkokers worden verwijderd als de bomen groot genoeg zijn. Na drie tot vijf jaar bestaat het perceel uit een gesloten jong loofbos waar veel plant- en diersoorten van profiteren.

De pilot Naald- naar Loofbos is een initiatief van Landschap Overijssel, Provincie Overijssel, de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta in samenwerking met de Bosgroep Noordoost Nederland en het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG). Voor meer informatie kijk op www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl.

 

Artikel delen:
Foto's 2
Van naaldbos naar loofbos - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto