Kruuskoele. - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Kruuskoele.

LEMELERVELD – Dat plunderingen, moorden en brandschatten rond 1900 ook in onze lage landen plaatsvonden zal veel vraagtekens oproepen, in zo sompig rustig geweest als het onze zou dat niet tot de mogelijkheden behoren?

Maar niets is minder waar, menslievendheid ook toen ver te zoeken als het  om zwelgen naar gewin, zelfverrijking en macht een mens parten speelt. Bedreiging en omkoping van kleine luyden om een opstand te ontketenen tegen het bestaande establishment door een zichzelf gekroond  heerschap van aanzien met zijn onderhorigen kon snel worden georganiseerd.

Kasteelheren met uitgestrekte bezittingen lieten zich in hun levensonderhoud voorzien wat overvallen  en berovingen  opleverden van handelaren die met hun negotie de Hessenwegen bevolkten. Niet dat zij zichzelf hieraan schuldig maakten, nee het minste allooi en gespuis van volk, wisten hun misdaden af te wentelen op de schouders van hun kasteelheren c.q. broodheren.
Een zeker geestdriftig Nederlander; Johannes van den Bosch wist met inzet de alom heersende landloperij en bedelarij in de westelijke grote steden aan te pakken.
Onder het bewind van Koning Willem I werden grote groepen onaangepasten overgebracht naar delen van onontgonnen provinciën.
Toch was er Sijtje, een Godvrezend vrouwtje die geloof, hoop en liefde in praktijk bracht en veel genezingen onder deze ontaarden te verrichten.
Niemand kende haar echt laat staan waar ze woonde, onverwachts sprong ze bij in gezinnen waar ziekten en bittere armoede het leven van alle dag tekende, met enkele stuivers wist ze veel gezinnen van de hongerdood te redden.
Op een dag vond men haar vermoord en beroofd aan een zandweg de enige verbinding van Raalte naar Ommen bij de rand van een verraderlijk ven waar al menig misdadiger bij een vluchtpoging zijn einde vond in de niet te peilen  diepte van dit donkere levens gevaarlijke uitgestrekte ven.
Op het grondgebied waar vier gemeenten elkaar treffen werd  Sijtje om het leven gebracht om een paar centen, op deze gruwelijke plaats is zij daar begraven, met op haar graf een kruis van een paar boomtakken.
In dit fictie verhaal rust in een naamloos diepe kuil Sijtje, sinds vele jaren een bedevaartsplaats met de toepasselijke naam “Kruuskoele“. Haar moordenaar werd onder grote publieke belangstelling terechtgesteld door ophanging aan een kastanjeboom die bij haar graf stond maar in 2008 met een hevige storm is gesneuveld.
Passanten menen  ijselijk gegil te horen van een vrouw in doodsnood op avonden als hier weergoden van zich laten horen door wraak te  nemen met bliksemflitsen en knetterende donderslagen over deze lage landen.

Op de plaats waar eens de boom stond menen aanwonenden en voorbijgangers gorgelende geluiden te horen van iemand die naar adem snakt en tot in de verre omgeving ja tot in het ven zich voortplant wanneer zich hier hevige stormen bulderend uitleven.
In de analen van deze fictieve gebeurtenis staan vele  pelgrimmage’s zelfs bedevaarten naar de plaats waar bezoekers telkens nieuwe energie ervaren alsof Sijtje met haar aanwezigheid op deze plaats kracht en moed geeft waar vier gemeenten elkaar omarmen.

Historische Werkgroep Lemelerveld
H.Huisman    14-04-2017

Foto 1
Artikel delen: