Salland dialect deel 6

REGIO – Wi’j goat weer verder met de C, mar doar stoat er bienoa niks van in ’t “Sallands woordenboek” allenig Carpionwaegen = een wagen op 4 wielen die getrokken werd door een paard. De wagen had een open laadbak met opstaande schotten. Voorop was een zitruimte voor de koetsier en een laadruimte.

Cent ’t elle = 1 cent per el, ofwel van weinig waarde.

Dus goat wi’j verder met D.  Daaldersplaetsie = een beste plaats. Daele = omlaag, naar beneden. Daengs = overdag, elke dag. Dagdurig = de hele dag door, wat doe’j dagdurig?. Daghuurder = dagloner. Daghuur = geld dat een dagloner verdient. Dagwerk = tijdrovend werk, doar he’j dagwerk an = daar ben je de gehele dag mee bezig. Dan d’r bie =  bovendien. Deerne = meisje. Deerntie = klein meisje. Dekken = deken, of dak voorzien van nieuw riet, of varken ( zeug) door een beer (mannetjes varken) laten bevruchten.

 

Delle = deel, achterhuis van een boerderij. Delledeure = de deur naar de deel. Denne = die,  of denneboom. Deurkelten of deurkölten = pijnlijke tinteling in handen of voeten bij flinke kou. Deurkoksel = stamppot. Dienen = in betrekking zijn, of dienen. Diestels = distels. Dildallen = speels en beweeglijk. Disselen = het werken met een dissel, dit is een bijltje om bijvoorbeeld oude gebinten in vorm te maken. Dissend = deze. Doezen, doesen = een licht slaapje houden, wegdromen. Doesterig = slaperig of duf. Doek = luier van katoen, vaatdoek. Dorre = niet fit zijn, niet fleurig, dorre in de kamme. Dösmölle = dorsmolen. Dössen = dorsen. Dreeklappe = koe met drie spenen. Dreestikken = plagen. Dreimölle = draaimolen. Dresseerkoare = half ronde houten kar op 2 wielen met aan weerszijden een zitbank, kar wordt door een paard getrokken.

 

Drieten = poepen.  Loop hen drieten = loop naar de maan!, doar kumpe andrieten = hij is weer te laat. Drietert = bang iemand. Driever = drevel, of drijver b.v bij de jacht. Droa = traag. Droadnagel = spijker, of vervelend, lastig persoon. Drosies = opschepperij, kapsones. Dummelig = vergeetachtig, slaperig.

Wördt vervolgd.

Artikel delen: