Verbreding fietspad Oude Oever lijkt er te komen

DALFSEN – OUDLEUSEN – Vanavond heeft de raadscommissie gesproken over de verbreding van het fietspad langs de Oude Oever. Het bestaande fietspad is te smal en daardoor gevaarlijk, oudere bewoners mijden het fietspad omdat je tegenliggers soms te laat ziet en elkaar vrijwel niet kunt passeren.

Het plan is het pad weg uit te voeren in beton, doch D66 denkt dat asfalt veel goedkoper is. Wethouder van Leeuwen geeft aan dat asfalt in aanleg goedkoper is, maar sneller vervangen moet worden dan beton, meer onderhoudskosten geeft en daardoor beton op termijn goedkoper. Tevens kon hij melden dat er een subsidie is aangevraagd en de mondelinge toezegging zou binnen zijn.

 

Grondaankopen blijken niet nodig te zijn omdat het op het bestaande wegtracé past. Wel wordt de zandweg aan het doorgaande verkeer onttrokken. Gemeentebelangen vraagt de mogelijk te onderzoeken of het fietspad niet gelijk doorgetrokken kan worden tot de aansluiting op het Ommer fietspad. Daar blijkt wel over nagedacht te zijn, maar past niet in deze begroting. Een opmerking van D66, een fietspad buitendijks aanleggen kan eigenlijk niet, daar is de wethouder het wel mee eens, maar hier hebben we te maken met een bestaande situatie. Niet alle partijen konden vanavond hun fiat geven, de PVDA, D66 en Chr.Unie nemen het terug naar hun commissie en de raadsvergadering van 25 september moet duidelijkheid brengen.

WvdV

Artikel delen: