N340 blijft ook de gemoederen bezig houden

DALFSEN – Ook in de commissievergadering kwam de N340 uitvoerig te sprake, met name het nieuwe PIP plan  (Herziening Provinciaal Inpassingsplan N340). Dit in verband met weer nieuwe bezuinigingen. Zorgen volop bij alle partijen.

 

De provincie heeft het nieuwe PIP plan naar de gemeente gestuurd met het verzoek daar voor 17 juli op te reageren, indien er niet tijdig gereageerd wordt dan gaat het plan in werking. De gemeente heeft daarop een brief gestuurd dat daar niet voor die datum op te reageren is omdat de raad op vakantie is en pas in de loop van september dit besproken kan worden. Er blijken meer dan 20 zienswijzen ingediend te zijn.

 

Zorgen alom om de slechte communicatie van de provincie met de aanwonenden. Woningen worden eerst wegbestemd en aan hun bedrijfsvoering of woonfunctie onttrokken en nu beslist de provincie gewoon weer een terugplaatsing, dit is onacceptabel. Woningen die gepland waren gesloopt te worden zijn niet meer onderhouden en nu zitten bewoners met extra kosten. Hoe gaat de provincie hier mee om. Provincie blijkt genegen woningen in de verkoop te doen en in een geval heeft de rechter hier voor de eigenaar zeer gunstig over beslist, mogelijk volgen er meer rechtszaken.

 

Wethouder van Leeuwen erkent dat de provincie er een grote puinhoop van heeft gemaakt, maar gelukkig is er nu een nieuwe projectmanager aangesteld die wel positief meedenkt over het oplossen van de problemen.

 

Zorgen zijn er ook over de toename van onveiligheid over de bestaande parallelwegen, zeker voor fietsers en het toenemen van het verkeer vanwege minder aansluitingen en het breder wordend landbouw verkeer vraagt dit extra aandacht. Het is wel een schoolroute.

Wat betreft geluidsoverlast in terugbestemde woningen zal de provincie moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving omdat de weg anders wordt ingedeeld en niet mag uitgaan van de bestaande situatie.

 

Kortom heel veel zorgen en onzekerheid voor de bewoners langs de N340 die maar niet worden opgelost.

WvdV

Artikel delen: