1e Verzamelplan kernen

DALFSEN – Verzamelplan voor ontwikkelingen in de Kernen
Inwoners kunnen eigen plannen indienen onder aantrekkelijke voorwaarden. Sinds kort beschikt de gemeente Dalfsen over een nieuw bestemmingsplan voor alle kernen. Net zoals voor de bestemmingsplannen in het buitengebied al gebeurt, wordt nu ook in de kernen gestart met een jaarlijks ‘verzamelplan’.

 

Het verzamelplan voor ontwikkelingen in de kernen is een bestemmingsplan waarin de gemeente plannen van inwoners, in één van de kernen, bundelt tot één nieuw bestemmingsplan. Hierin worden functies vastgelegd zoals wonen, werken en maatschappelijke doeleinden en wordt bepaald welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Een verzamelplan voor de kernen wordt elk jaar ontwikkeld. Inwoners kunnen hiervoor hun eigen plan(nen) aandragen, wat een aantal interessante voordelen oplevert ten opzichte van het doorlopen van de standaard procedure.

 

Een verzamelplan
In de gemeente spelen veel ontwikkelingen die niet passen binnen het bestemmingsplan, bijvoorbeeld het verbouwen van een voormalige winkel tot woning. Om per ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan te maken kost veel tijd en geld. “Teveel vindt de gemeente Dalfsen”, aldus wethouder Klaas Agricola. “Met het Verzamelplan Buitengebied heeft de gemeente Dalfsen goede ervaringen opgedaan. Daarom start Dalfsen nu met het Verzamelplan Kernen. En we dagen inwoners uit om met hun eigen plan deel te nemen.”

 

Wethouder Agricola legt uit: “Door mee te doen aan het verzamelplan krijgen inwoners, naast hun eigen inzet, ook begeleiding vanuit de gemeente bij hun plan. Ook zijn ze vooraf op de hoogte van de planning en besparen ze minimaal 30% op de legeskosten. Voorwaarde voor een verzamelplan is dat er tenminste vijf aanvragen zijn. Wil een inwoner liever niet meedoen of voldoet een plan niet aan de voorwaarden, dan is dat geen probleem. De aanvraag kan ook via de gebruikelijke weg ingestuurd worden. Besparing op de kosten zit er dan alleen niet in.”

 

Start 1e Verzamelplan Kernen
Inwoners kunnen zich tot 8 november 2017 opgeven voor het “1e Verzamelplan Kernen” door te bellen met een medewerker van de gemeente via telefoonnummer 140529 of door een mail te sturen naar gemeente@dalfsen.nl. De gemeente gaat eerst in gesprek voordat de aanvraag ingediend hoeft te worden. Tijdens dit gesprek wordt gezamenlijk gekeken of het plan aan de wet- en regelgeving en het (gemeentelijk) beleid voldoet of alsnog kan voldoen. Zo weten inwoners vooraf of het plan kans van slagen heeft en geschikt is om aan het verzamelplan mee te doen. Pas als de aanvraag ingediend wordt brengt de gemeente kosten in rekening. Op deze manier maken inwoners geen onnodige kosten.

 

Informatiebijeenkomst
Op 3 oktober 2017 vindt er een inloopbijeenkomst plaats in de foyer van het gemeentehuis in Dalfsen. Inwoners kunnen tussen 16.00 uur en 19.30 uur binnenlopen en krijgen zo de mogelijkheid om vragen te stellen over het verzamelplan. Ook kunnen ze vragen stellen over de eigen plannen.

 

Flexibel bestemmingsplan
Het nieuwe bestemmingsplan voor alle kernen is flexibel gehouden, zodat er voor kleine (bouw)plannen alleen een omgevingsvergunning nodig is. Voor de grote plannen is vaak maatwerk nodig (aanpassing bestemmingsplan), omdat de gevolgen per geval moeten worden beoordeeld. Denk hierbij plannen met gevolgen voor natuur en milieu, maar ook aan gevolgen voor buren.

Artikel delen: