Streefbeelden Omgevingswet krijgen aandacht

Streefbeelden Omgevingswet krijgen aandacht

DALFSEN – De Omgevingswet wordt in 2019-2020 van kracht. Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet vraagt een behoorlijke inzet van de gemeente.

 

Niet alleen krijgen we te maken met nieuwe instrumenten, de Omgevingswet vraagt ook een cultuurverandering, andere werkprocessen, een optimalisering van onze (digitale) dienstverlening. De streefbeelden geven een eerste inzicht in de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt in Dalfsen en de impact die dat heeft op de gemeentelijke organisatie.

 

De streefbeelden zijn opgezet op basis van de ambities die het college in de Startnotitie heeft vastgesteld en dienen als basis voor de projectplannen en het Programmaplan Implementatie Omgevingswet. De streefbeelden vormen het startpunt voor een goede implementatie van de Omgevingswet in Dalfsen. De streefbeelden Omgevingswet vormen samen met de startnotitie Omgevingswet de basis voor de projectplannen en het programmaplan, uitgebreid stond de informatie hierover op Ris Dalfsen.nl.

 

De streefbeelden zijn opgezet om te werken met minder regels en meer mogelijkheden voor de burger, zonder dat de raad buitenspel wordt gezet. Dalfsen is op dit moment volgens de provincie goed bezig en dient het als een pilote voor de provincie. Maar er komen zeker nog veel vragen in de komende jaren. De volgende presentatie aan de raad zal zijn in mei 2018.

 

WvdV

 

Artikel delen:
Foto 1