Biodiversiteit en regeling

DALFSEN – Biodiversiteit en regeling Boeren Planten Bomen. Wat kunt u doen om de biodiversiteit te versterken en welke rol kunnen (wilde) bijen hierin spelen? De gemeente Dalfsen vindt versterking van de biodiversiteit belangrijk, want het draagt namelijk bij aan het verbeteren van de leefomgeving van de (wilde) bijen.

 

Afgelopen voorjaar zijn er drie informatieavonden georganiseerd om u over biodiversiteit te informeren en wat uzelf kunt doen om dit te versterken. Hierbij is ook onze “nieuwe” erfbeplantingsregeling Boeren Planten Bomen gepresenteerd, waarbij we de focus willen leggen op biodiversiteit voor “wilde” bijen.

 

Erfbeplantingsregeling Boeren Planten Bomen

Met de regeling Boeren Planten Bomen (BPB) wil de gemeente de aanleg van erfbeplanting in het buitengebied stimuleren. Daarmee hopen we dat bewoners in het buitengebied een bijdrage gaan leveren aan het versterken van de biodiversiteit voor “wilde” bijen. Het plantmateriaal voor uw erf kunt u goedkoop inkopen via Landschap Overijssel. De gemeente Dalfsen heeft daarnaast ook een klein subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor BPB.

Website regeling Boeren Planten Bomen

Op www.landschapoverijssel.nl/BPBDalfsen kunt u zich aanmelden voor de regeling Boeren Planten Bomen. Hier vindt u het aanmeldformulier met daarin de soorten beplanting die vallen binnen deze erfbeplantingsregeling. U krijgt een korting van 50% op de aankoopprijs tot een maximum van € 500,- per erf.

Bron gemeente Dalfsen

Artikel delen: