Appartementen voormalige postkantoor

Appartementen voormalige postkantoor

DALFSEN – Raad akkoord met appartementen voormalige postkantoor Bloemendalstraat Dalfsen.Twee initiatiefnemers vragen om medewerking voor het mogen realiseren van 10 appartementen op het perceel van het voormalige postkantoor aan de Bloemendalstraat 16 in Dalfsen.

 

Het is de bedoeling dat er 8 appartementen worden gerealiseerd in het monumentale pand van het voormalige postkantoor en 2 appartementen op het terrein aan de achter-(noord-)zijde hiervan. Er is een stedenbouwkundige invulling gemaakt voor de invulling van het perceel.

Op 31 mei 2017 is een informatiebijeenkomst gehouden voor de omwonenden en de eigenaar van de winkel onder het appartementengebouw aan de westzijde van het voormalige postkantoor. De twee appartementen op het binnenterrein in de voorgestelde vorm (twee verdiepingen) De initiatiefnemers, de bouwadviseur, het bestuur van de vereniging van eigenaren (vve) en een vertegenwoordiging van de omwonenden hebben met elkaar gesproken over een acceptabele invulling voor het binnenterrein. Ze hebben overeenstemming bereikt over het realiseren van twee appartementen met alle voorzieningen op de begane grond met een platte afdekking. Deze appartementen worden aan de noordwestzijde van het binnenterrein gerealiseerd.

Er worden 10 woningen gebouwd. Dat betekent dat er 13 parkeerplaatsen op het terrein aan de noordzijde van het bestaande pand gerealiseerd moeten worden. Het voormalige postkantoor is een gemeentelijk monument. Daarom is het plan voorgelegd aan de monumentencommissie van Het Oversticht in Zwolle. De monumentencommissie concludeert in dit stadium van de planontwikkeling dat het voorlopige plan niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van monumentale waarden.

 

De raad reageerde over het algemeen positief over het voorstel, een goed voorbeeld van inbreiding van 10 woningen in de sociale huursector en met behoud van het aanzicht. De heer Hof van Gemeente Belangen was erg teleurgesteld dat de gemeente hier afwijkt van eerdere afspraken in duurzaamheid. Zowel de schil als de warmtebehandeling voldoet niet aan de voorwaarden die we met elkaar hebben gesteld en zijn in de duurzaamheidsparagraaf  onjuist weergegeven.

Toch kon de raad zich vinden in het planvoorstel.

 

WvdV

Artikel delen:
Foto 1