Evaluatie Herontwikkeling Centrumplan Lemelerveld

Evaluatie Herontwikkeling Centrumplan Lemelerveld

DALFSEN – LEMELERVELD – Het initiatief om het Kroonplein van Lemelerveld een kwaliteitsimpuls te geven kwam van de werkgroep Kroonplein af. Destijds in 2006 bestond deze werkgroep uit 2 leden van de ondernemersvereniging Lemelerveld en 1 lid van plaatselijke belang Lemelerveld.

 

Aanvankelijk leidde dit initiatief tot een plan – herontwikkeling Kroonplein in 2012. Nadien bleek door onvolmaaktheden in technische voorzieningen en het vasthouden aan kwalitatieve materialisatie dat het oorspronkelijke plan niet houdbaar was. Met een nieuw ontwerp (lineaire structuur) voor het gehele centrum bleek echter dat het wel mogelijk was om te voldoen aan de kwaliteitseisen en ambities.

 

Er volgt nog een belevingsonderzoek (in vorm van een uit te voeren enquête) onder gebruikers (in de persoon van consument, verkeersdeelnemer of winkelier) van het Kroonplein. Hierbij wordt een groepje studenten ingezet. De uitkomsten, ook verbeterpunten, worden uiteraard besproken met de werkgroep Kroonplein en teruggekoppeld aan het college. Het eventueel uitvoeren van maatregelingen zal middelen vergen, en dan zal er wellicht voor enkele uit te voeren maatregelen ook een kostenraming moeten worden gemaakt.

 

Vanuit de raad klonken er toch opmerkingen over het traject wat een looptijd heeft gehad van 10 jaar. Blij in elk geval dat er een belevingsonderzoek is gepland.  Duidelijk is in elk geval dat participatie van zo’n groot en langdurig lopend project lastig is. Daarbij zijn de kosten zwaar overschreden als gevolg van o.a. de tegenvallers van de brug.

De combinatie fietser, voetgangers en overig verkeer is voor de inwoners nog lastig  Het veiligheidsgevoel is nog niet aanwezig.

Ook is het plein ongezellig, zeker als er geen auto’s staan. De heer Ellenbroek gaf aan dat het op zondagmorgen wel op een landingsbaan lijkt, een te overheersende stenenmassa. Meer groen kan dat gevoel verbeteren. Maar over het algemeen zijn de gebruikers positief, zelfs Jan Antonissen is gelukkig met zijn standplaats. Algemeen kon de raad tevreden terugkijken. De combinatie van Lenthe en Pekkeriet verdient alle complimenten op dit lastig traject.

 

Wethouder van Leeuwen kon dit bevestigen en wilde ook de heer Harry In de Wal danken en complimenteren met het opknappen van de winkelpanden.

Al met al heeft het veel geld gekost, maar de inwoners hebben ook wat was de algemene conclusie.

 

WvdV

 

Artikel delen:
Foto 1