“Dalfsen Stroomt” vraagt gemeentegarantie

“Dalfsen Stroomt” vraagt gemeentegarantie

DALFSEN –  “Dalfsen Stroomt” vraagt gemeentegarantie voor uniek plan. Het college stelt voor een gemeentegarantie te verstrekken aan Dalfsen Stroomt voor 80% van de externe financiering, zijnde maximaal € 336.000.

Veel inwoners willen graag zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen. De investering, de eigendomssituatie of een ongunstig dak vormen vaak een belemmering. De lokale energiecoöperatie DalfsenStroomt (onderdeel Groen Gebogen) biedt nu een alternatief door op een bedrijfsdak van Foreco een groot aantal zonnepanelen te leggen. Alle inwoners, binnen de zogeheten postcoderoos, kunnen participeren in dit project.

 

Uniek aan het project is het lage instapbedrag, namelijk € 37,50 per paneel. Hierdoor kunnen inwoners met lage inkomens ook meedoen met de energietransitie. Het overige deel van de investering wordt namelijk extern gefinancierd door de Triodosbank. Deze financiële constructie is nieuw in Nederland en het succes is onzeker. Om de bank en de deelnemers meer zekerheid te bieden, is een gemeentegarantie gewenst.

 

Het project steunt het algemene belang voor een gezonde en leefbare gemeente. De markt heeft deze vorm van participatie nog niet opgepakt. Zonder de gemeentelijke garantie zal het project in deze vorm niet doorgaan. De energietransitie loopt dan vertraging op, met name bij inwoners met lage inkomens. Belangrijk is dat de energiecoöperatie een ideëel doel dient en toegankelijk is voor alle inwoners.

 

Door de lage startbijdrage biedt het project ook onze inwoners met een laag inkomen een goede en eenvoudige gelegenheid om ook een bijdrage te kunnen doen aan een duurzame samenleving. Zonder de gemeentelijke garantie zal de startbijdrage aanzienlijk stijgen en valt deze doelgroep buiten de boot.

 

De vrijstelling op de energiebelasting kan door de rijksbeleid worden versoberd. Hierdoor kunnen de jaarlijkse opbrengsten dalen. Het project bevat echter een aantal buffers om dergelijke tegenvallers op te vangen.

 

De uitvoering van het project ligt bij DalfsenStroomt. Zodra een groot deel van de zonnepanelen zijn verkocht, zal het zonnedak worden geïnstalleerd. De verwachting is in het voorjaar 2018 de eerste zonnenergie wordt geproduceerd. Voorwaarden voor de garantie zijn een meldingsplicht bij een snel dalend deelnemersaantal of inkomsten, jaarlijks een exemplaar van de jaarrekening en de uitnodigingen voor de ledenvergadering.

 

De heer Brakke van Groen Gebogen maakte gebruik van het inspreekrecht in deze vergadering en vroeg de gemeente ambassadeur te worden van dit uniek plan.

 

Raadslid Evert Jan Hof van Gemeente Belangen sprak zijn waardering uit voor dit prachtig plan, een aantal raadsleden hadden toch wat vragen. Het CDA (Kouwen) vroeg wat is het risico voor de gemeente, in de stukken wordt genoemd dat het succes onzeker is en is het goed juridisch getoetst. Waarom financiert de gemeente hierin niet zelf. Ook vanuit de VVD (Warmelink) kwamen vragen over het aantal deelnemers en de toewijzing hierin.  D66 (Schrijver) omschreef ook het risico omdat een contract persoonsgebonden zou zijn, hoe te beëindigen en de garantstelling vrijstelling van energiebelasting.

 

Wethouder van Leeuwen kon de vragen beantwoorden met dat het voor de gemeente slecht een garantstelling is gevraagd.  De zaak is juridisch goed getoetst en we lopen weinig risico. Alle andere zaken worden geregeld door de initiatiefnemer. De raad vond het een geweldig goed voorstel en een goed initiatief van inwoners voor een duurzaam Dalfsen. De heer Hof voegde er aan toe dat er in de afgelopen jaren door de gemeente veel te weinig is gedaan aan duurzaamheid en is blij dat er nu eindelijk een goed plan ligt. In de raadsvergadering eind november zal de beslissing vallen.

WvdV

Artikel delen:
Foto 1