Appartementengebouw op Pniel locatie

Appartementengebouw op Pniel locatie

DALFSEN – Woonstichting VechtHorst uit Dalfsen wil 21 appartementen gaan realiseren op de voormalige Pniël locatie aan de Ruitenborghstraat/Bloemendalstraat in Dalfsen. Bouwbedrijf Bongers gaat het complex bouwen. Het gaat om appartementen die geschikt zijn voor het geven van thuiszorg.

 

De woonstichting gaat het appartementengebouw verhuren aan Stichting Rosengaerde van het naastgelegen verzorgingscentrum Rosengaerde Deze verhuurt de appartementen door aan de toekomstige bewoners. Op basis van de notitie inbreidingslocaties is een stedenbouwkundige visie gemaakt voor de invulling van het perceel.

 

Uit het in 2015 uitgevoerde woningbehoefteonderzoek blijkt, dat er in de kern Dalfsen behoefte is aan woningen voor senioren. Het gaat in dit geval om woningen voor senioren waar bewoners zelfstandig kunnen wonen, maar waar eventueel ook zorg kan worden gegeven als daar behoefte is aan is. Omdat het woningen voor senioren zijn, moeten deze daarom ook dicht bij de voorzieningen worden gerealiseerd zodat de afstand tot deze voorzieningen niet te groot is. De locatie bij zorgcentrum Rosengaerde is qua ligging een ideale locatie voor deze doelgroep. Deze doelgroep zal dan nog langer moeten wachten op een geschikte woning.

 

Uit de overige raadsstukken zou blijken dat er volop overleg is geweest met de omwonenden en dat indien de raad het plan zou afkeuren er 2 ½ jaar voor niets aan het plan is gewerkt en zou het geheel niet doorgaan, aldus wethouder Klaas Agricola. Doch de raadsleden waren onaangenaam getroffen met de reacties van de insprekers en vragen zich af hoe zoiets kan ontstaan en wat er mee gedaan is. De indruk werd ook gewekt dat de bijeenkomst in juli 2017 positief is verlopen, hoewel de bewoners dit anders ervaren. Zij werden hier geconfronteerd met een definitief plan waar niet meer aan gewijzigd kon worden.

 

Een ander punt waarmee de PvdA en Gemeentebelangen niet kon leven was dat ook hier is afgeweken van gasloos bouwen. Wij hebben daar vorig jaar goede afspraken over gemaakt zegt Evert Jan Hof.

 

Wethouder Klaas Agricola gaf ook aan nu geschrokken te zijn van de reacties van de insprekers, gaf aan dat Vechthorst inmiddels wel de gesprekken met hen heeft opgepakt. Wat betreft het bouwvolume en de hoogte past dit geheel in het bestemmingsplan Er is ruim 2 jaar voorbereiding geweest en er is gezocht naar evenwicht tussen bestaand en nieuw, maar ook met de naastliggende woningen en de voormalige pastorie.

 

Hij gaf aan begrip te hebben voor de insprekers en we zullen met elkaar in gesprek gaan en zullen er met elkaar uitkomen.

Maar gasloos kon niet volgens hem, dat was al in de besluitvorming (meer dan twee jaar geleden, terwijl de raad vorig jaar beslist heeft dat er niet meer gasloos gebouwd mag worden) geregeld. Daardoor zou het project financieel niet haalbaar zijn.

 

Gemeentebelangen gaf wederom aan dat er weer een gemiste kans is voor duurzaamheid en er is spoedig overleg met de omwonenden noodzakelijk.  Andere partijen hadden ook een slecht gevoel in het gelopen overleg en in het niet gasloos bouwen. In de raadsvergadering van 27 november zal het als bespreekstuk weer op de agenda komen, maar nu al zijn er fracties die tegen dit plan zullen stemmen en willen in elk geval vooraf meer informatie over de communicatie.

Wvdv

 

Artikel delen:
Foto 1