Werkzaamheden aan de Marswetering gestart

VILSTEREN – Werkzaamheden aan de Marswetering gestart in omgeving Vilsteren. Het project Marswetering wordt in twee fases uitgevoerd door het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Afgelopen week is begonnen met de uitvoering van fase I en het voorlopig ontwerp van fase II.

 

Fase I betreft het gebied van stuw Vilsterskerkpad tot stuw Aalsholsterpad. Dit noemen we de landgoederenzone.

 

De uitvoering van fase II begint eind 2018 of begin 2019. Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte. Fase I is naar verwachting in april 2018 klaar.  Die werkzaamheden zijn dus vorige week gestart in het oostelijke deel van het gebied bij Vilsteren. Maar de weersomstandigheden zaten ons nog niet mee vanwege de vele regen die erin de afgelopen periode gevallen is.

 

Vanaf begin 2018 t/m april is het traject tussen de Venneweg en het Aalshorsterpad aan de beurt. Wat gaat er gebeuren?  Natuurvriendelijke oevers aanleggen;  Stuwen vispasseerbaar maken;  Huidige waterbergingen optimaliseren;  Watertoevoersituatie richting landgoed Den Aalshorst verbeteren.

 

De Marswetering wordt in een aantal gevallen verlegd en door bestaande waterbergingen geleid om stroomversnelling te realiseren. De bestaande sloot blijft bestaan en wordt gebruikt als noodoverlaat bij veel neerslag.  Waar mogelijk wordt meer schaduw gerealiseerd in de vorm van bomen, bomenterpen en bos. Op enkele locaties wordt dood hout aangebracht langs bestaande bosstroken als natuurlijke versmalling van de watergang. Het hout ligt soms boven en soms onder water. Het is dus niet altijd zichtbaar, maar wel functioneel.

 

Volgen van het project en de laatste stand van zaken vindt u op www.wdodelta.nl/marswetering. Op deze website vindt u naast actuele informatie ook een fotoalbum met steeds weer nieuwe foto’s van de uitvoering.

In een eerder bericht op Dalfsennet hebben wij uitvoerig uiteengezet hoe de werkzaamheden worden aangepakt. Zie daarvoor onderstaand bericht.

Grootse plannen waterbeheer Marswetering

woensdag 8 februari 2017

DALFSEN – VILSTEREN – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft grootse plannen met het waterbeheer in de Marswetering. Als de plannen dit voorjaar worden goedgekeurd zal er in het najaar begonnen kunnen worden met name in het gebied van de Landgoederen. U kunt dit artikel geheel terug zien op de site, door rechts bovenin de startpagina in het vakje “zoeken”de tekst in te vullen “grootse plannen waterbeheer”.

 

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden door het maken van foto’s mop de werklocaties.

 

WvdV

 

WvdV

 

Artikel delen: