Maandag weer bijeenkomst raadscommissie

De raadscommissie vergadert op maandag 11 december 2017 om 19.30 uur in de raads

zaal van het gemeentehuis. Je mag daar als inwoner bij zijn, want het is gewoon openbaar en interessant.

Je bent welkom op de tribune of kijk thuis LIVE mee op internet via onderstaande link:

AGENDA

  • VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
    • 1. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Burg. Baron van Dedemstraat 2a/2b
    • 2. Bijstelling nota reserves en voorzieningen
    • 3. Verordeningen OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges 2018

Inzage stukken

  • De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergadering.

Spreekrecht burgers

  • U kunt aan het begin van de commissievergadering spreken over punten die op de agenda staan. U moet zich daarvoor aanmelden bij de griffie via griffie@dalfsen.nl tot uiterlijk maandag 12.00 uur.

 

Artikel delen: