Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

NEDERLAND – Naast de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 wordt in Nederland ook een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Dit gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt de taken en bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook staat erin welke voorwaarden er gelden voor de inzet van deze bevoegdheden, en hoe het toezicht daarop geregeld is. De wet geldt zowel voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De Wiv 2017 bestaat uit 10 hoofdstukken met in totaal 172 artikelen. Lees hier de samenvatting per hoofdstuk.

Op deze website leest u waar de nieuwe wet – de Wiv 2017 – over gaat. Ook leest u wat de grootste verschillen zijn met de huidige wet. Bovendien vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over de Wiv 2017 en het referendum.

Foto 1
Artikel delen: