Het kanaal uitgelicht - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Het kanaal uitgelicht

LEMELERVELD – Bewoners kunnen niet zonder maar af en toe niet met het kanaal,  een bron van ergernis, verhalen rond deze vaargeul door een stel enthousiastelingen om het verleden weer handen en voeten te geven. Enkelen begrijpen niet dat het brein in onze bovenkamer  zo aan de haal kan gaan met gebeurtenissen al was het gebakken lucht.

 

Maar toch waren er “zieners” die in 2007  hun wensen op papier kenbaar maakten aan het waterschap Groot Salland en de gemeente Dalfsen om een wandelpad letterlijk in de berm van het omstreden kanaal te realiseren. In de Lemelervelder- van 14-03-2007 komen wij de inzet van Plaatselijk Belang  (project Lemelerveld wandeling) tegen. Het in 1858 opengestelde kanaal kende indertijd een jaagpad over de opgeworpen  dijk van het kanaal waarlangs niet alleen scheepsjagers- bij onvoldoende wind in de zeilen- door middel van paardenkracht hun weg vervolgden maar ook landbouwverkeer in alle soorten en maten.

Expansiekracht in de samenleving zorgde voor bebouwing langs het kanaal dat weer  gevaar vormde voor wandelaars, fietsers en schippers die zelf hun praampjes voorttrokken vanwege hun armoedig bestaan. De – Plasberm-  in de zestiger jaren aangelegd tussen de Heideparkbrug en het voetgangersbrugje zal bijdragen  aan de verkeersveiligheid  voor voetgangers. Overijssels Landschap en Landschapsbeheer Nederland schreef een   prijsvraag uit voor een passende naam. Uitgaande van de historie heeft P.B het nieuw aan te leggen traject de naam Het Jaagpad gegeven dat toen het traject kende op de latere Blikman- Kikkertweg. Alvorens het één en ander uitgevoerd kon worden moest dit deel van het kanaal uitgebaggerd worden dat op 7 Sept 2007 ter hand werd genomen. Tijdens deze operatie is 17.550 m3 bagger verwijderd, echter eerst werd gezocht naar oorlogstuig dat als aandenken uit de oorlog  aan ons in bewaring zou zijn gegeven.

Enkele- geleende- fietsen en verkeersborden die een andere richting zochten werden met vocabulaire uitspattingen boven water gehaald. Kinderen van de Heilig Hartschool waren te gast bij het Waterschap  Overijssel om de werkzaamheden te volgen zelfs kreeg het aandacht van RTV-Oost dat  verslag deed van u en ons en het leven aan  de waterkant tussen stuw Brok en het Heidepark.

i.o.H.W.G. Lemelerveld

mei 2018

H.Huisman.

Artikel delen:
Foto's 2
Het kanaal uitgelicht - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto