“Het Goede Leven” voor oudere volwassen in Dalfsen - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

“Het Goede Leven” voor oudere volwassen in Dalfsen

DALFSEN – In september zijn Living Lab teams in een deel van Dalfsen van start gegaan met het gezamenlijk ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke producten en diensten ter ondersteuning van het goede leven van oudere volwassenen uit Dalfsen. Elk team bestaat uit twee of drie studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie en minimaal twee oudere volwassenen. In totaal zijn er 5 teams gevormd.

De eerste fase van het Living Lab bestond uit waarderend onderzoek naar de individuele levensverhalen van oudere volwassenen en werd afgerond met een expositie over beelden van het goede leven .Deze thema’s zijn gepresenteerd op maandag 19 november in de Trefkoele.

De thema die in kader “Het Goede Leven” van oudere volwassenen naar voren kwamen zijn:
Belang van sociale en intergenerationele contacten
Belang van spiritualiteit en geloofsleven
Het kunnen behouden van eigen regie
Gebruik maken van he reeds aanwezige veelzijdige aanbod
Genieten van de nabije natuur
Actief of passief deelnemen aan cultuur
Het goede leven aan anderen geven

Behoud van mobiliteit wordt verwoord door:
Wij, Rob en Elze Klute, doen als echtpaar mee met het project Toegepaste Gerontologie en hebben los van elkaar de afgelopen weken op verschillende locaties een aantal gesprekken gehad met twee studenten van Windesheim Zwolle. Wij denken dat onze toekomst voor het overgrote deel wordt bepaald door een goede mobiliteit, want slechts dan kunnen wij zelf de regie houden over ons eigen leven. Voor wat betreft het woongenot hebben wij het allemaal wel voor elkaar maar we zijn wel van mening dat het aantal appartementen en overige voor senioren geschikte woon eenheden in Dalfsen ernstig tekort schiet.
Tijdens de diverse presentaties op de expositie bleek dat een flink aantal ingebrachte onderwerpen verband houdt met een goede mobiliteit. Want als je niet meer in staat bent om zelf te gaan en te staan waar je wil dan verlies je in sneltreinvaart je sociale kontakten en ligt eenzaamheid op de loer. We zijn dan ook benieuwd of onze ideeën in de praktijk een vervolg zullen krijgen om de ouderen van nu en van de toekomst een plek van betekenis te geven in de samenleving van Dalfsen.

De expositie vormt op deze manier de opmaat voor het ontwikkelen toekomst scenario’s voor de wijk Polhaar in Dalfsen. In januari 2019 vinden deze presentaties plaats. Deze toekomst scenario’s zijn de opmaat voor het maken van leeftijdsvriendelijke producten en diensten welke in juni 2019 worden gepresenteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saam Welzijn.
T.a.v. Magriet Zandink tel. 0529 793012 m.zandink@saamwelzijn.nl

Foto 1
Artikel delen: