Geld lenen

Geld lenen

Het aantal mensen met een lening geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie te Tiel is in 2018 toegenomen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat tegenwoordig kleinere kort lopende kredieten worden aangemeld bij het BKR. Een andere plausibele verklaring is de historisch lage rente op consumptief krediet. Net als bij de hypotheken is deze al geruime tijd zeer laag wat het aantrekkelijker maakt om te lenen ten opzichte van voorgaande jaren.

Consument kiest steeds vaker voor zekerheid

Een andere zichtbare trend is dat de consument steeds vaker kiest voor de zekerheid van een persoonlijke lening. Dat is een lening waarbij je binnen een vast afgesproken looptijd gegarandeerd de lening aflost. Waar aan het begin van het millennium nog 70% van de leningen in de vorm van een doorlopend krediet werd aangevraagd is dat nu andersom. Bij veel bemiddelaars is het aandeel aangevraagde persoonlijke leningen ten opzichte van doorlopend krediet 70/30. Dit maakt de vraag welke vorm van geld lenen het meest interessant is.

Waarom een Persoonlijke lening?

Zoals gezegd kies je voor zekerheid. Bij een persoonlijke lening ben je altijd zeker van de volgende zaken: een vaste rente, een vaste looptijd en een vaste maandtermijn. Het is ook mogelijk om extra af te lossen of eerder af te lossen dus dat vormt geen enkel probleem. Het vaste karakter in combinatie met de mogelijkheid om kosteloos te kunnen aflossen heeft kennelijk de voorkeur bij de huidige consument.

En het doorlopend krediet dan?

Ondanks dat het doorlopend krediet heeft ingeboet aan populariteit blijft deze leningsvorm voor bepaalde consumenten de voorkeur houden. Bij een doorlopend krediet ben je namelijk flexibel ten aanzien van het opnemen van reeds afgeloste bedragen. Je hebt namelijk steeds ruimte tot aan de kredietlimiet. Naast dit kenmerk heb je bij een doorlopend krediet een variabele rente, een variabele looptijd – mede afhankelijk van het opnemen van geld – en een vaste maandtermijn. Deze maandtermijn bedraagt in de regel 1,5% of 2% van de kredietlimiet en bestaat voor een deel uit rente en aflossing.

Afnemen betaalachterstanden

Overigens blijkt uit de kredietbarometer van de Stichting BKR dat het aantal mensen in het kredietregister met een betalingsachterstand is afgenomen van 6,6% in 2017 naar 6,2% in 2018.

Artikel delen: